Распишан конкурсот за наградата „Державин“

Друштвото на писателите на Македонија и Славјанскиот универзитет „Гаврило Романович Державин“ од Свети Николе го распишаа конкурсот за наградата за поетска книга која успешно се вградува во новите развојни процеси на македонската литература.

Наградата, што го носи името „Гаврило Романович Державин“, се востановува со парична донација на Славјанскиот универзитет, по повод претстојното одбележување на 70-годишнината од формирањето на ДПМ.

Признанието ќе се доделува секоја година за најновите поетски остварувања на членовите на македонската писателска асоцијација објавени во последните 12 месеци, заклучно со јуни.

Одлуката за наградата ќе ја носи тричлено жири составено од истакнати критичари, есеисти и поети. Свеченото предавање на признанието ќе се одржи во средината на септември на Славјанскиот универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе. На свеченоста ќе гостува поетскиот караван на ДПМ со учество на 20 поети од различни генерации.

Книгите што ќе конкурираат за наградата „Державин“ издавачите или самите автори ќе треба да ги достават, во по четири примероци, до ДПМ најдоцна до 20 август.