Прв регистар на оператори со органски производи

Над 600 оператори со органски призводи ќе бидат впишани во новиот Регистар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Ова е прв Регистар на органски оператори во земјава, а опфаќа производители, преработувачи и трговци.

Регистарот содржи податоци за секој производител, преработувач и трговец со органски производи.

Регистарот е направен со помош од Швајцарската агенција за развој и соработка.