Програма за активностите во автономна зона

Автономна зона на Филозофски/Филолошки:

11:15 – 13:00 – Проекција на филм: „Неговиот таен живот“ – Ferzan Ozpetek@ МЦ
15:00 – 16:30 Елена Градишки Лазаревска – Упад „без пардон“ во автономијата на Универзитетот @А3
16:00 – 17:30 – Зорица Петкоска и Огнен Чемерски – Преведувачка работилница @A2
17:30- 18:30 Бранимир Јовановиќ “Доходовна нееднаквост” @ А3
17:00 – 18:00 – Tai Chi работилница @ Аула
18:00 – 19:00 – Јордан Шишовски: Моќта на политичките метафори: Филозофија на умот, когнитивните науки и политичкиот говор @Аула
21:00- 22:30 Проекција на филм: “Antonia’s Line” @ А3

Автономна зона на ФЕИТ/МФС:

11:00-12:00 – Локален Пленум
14:00-18:00 – Работилница за предмети од прва година(Математика 1, Калкулус 1, Програмирање, Електротехника 1, Физика 1.)
18:00-19:30 – Кирил Минанов -Електромобилност – Дебата за електрични возила
20:00..- DJ Бодан

Автономна зона на Градежен/Архитектонски:

10:30 – 13:00 – предавање + дискусија – ‘Геотермална енергија и темелни конструкции’ проф. Јосиф Јосифовски @ предавална 111 на ГФ
13:00 – 14:30 – предавање: ‘3D визуелна проекција’ / проф. Зоран Ивановски (ФЕИТ) @ амфи АФС
14:30h – 16:00 – Дискусија и разгледување на постоечкиот Закон за виско образование со деканот на ГФ, проф. д-р. Милорад Јовановски @ амфи ГФ
16:00 – 18:00 – локален пленум АФ/ГФ
18:00 – 20:00 – ‘Автономни зони на слободната совест’ – Интерактивно предавање и дискусија на АКСЦ / Тони Димитров @ амфи АФС
20:00 – 21:00 – ГЕНЕРАЛЕН ИНТЕРЕН ПЛЕНУМ @ технички факултети
***21:00 – … Monty Python маратон до утринските часови, @ предавална 312 на АФС/амфи АФС

* Доколку генералниот интерен пленум се пролонгира, маратонот Monty Python ќе биде преместен за во среда во исто време и просторија. Ќе ве известиме директно од таму.

Автономна зона на ПМФ:

11:00 проф д-р Владимир Ивановски – „Законот за високо образование vs првиот и вториот принцип на термодинамиката“ @Физички амфитеатар
13:00 проф. д-р Олгица Кузмановска – „Ѕвездена еволуција” @Физички амфитеатар

Автономна зона на Техничкиот факултет во Битола:
12:00 Автоматско агрегирање и рангирање на информации – Игор Трајковски, ФИНКИ

13:00 Магиската и симболичката база на индустриското производство – Никос Чаусидис, Филозофски факултет

14:00 За хуморот и жените – Румена Бужаровска, Филолошки факултет

15:00 Посткомунистичка интима: за контролираното општество, за неутралните граѓани и за одговорноста – Јасна Котеска, Филолошки факултет

18:00 Отворен пленум – Студентски пленум УКЛО

20:30 Проекција на кратки филмови