Проекции на уметнички видеа во културниот центар „КуЛа“

Во понеделник (19 јануари), во културниот центар „КуЛа“ со почеток од 15 до 00 часот ќе се прикажува лична архива на уметнички видеа.  Тие ја допират уметноста, звукот и визуелното низ инсталаци, уметнички перформанси, објекти, визуализации, експерименти, анимации. Присутните ќе можат и после проекциите да продискутираат за видеата.

Во дел од селекцијата што ја правеше Доротеј Нешовски се вклучени и веќе етаблирани уметници. Така што, присутните ќе можат да ги проследат уметничките видеа на Doug Aitken, Ann Hamilton, Rafael Lozano-Hemmer, Tomás Saraceno, Оlafur Еliasson, Luzinterruptus Zimoun, Max Hattler, Tobias Gutmann, Sven Meyer / Kim Pörksen, Michal Kohut, RYOJI IKEDA, Bernier Measroc, Theo Jansen, Pierre-Laurent Cassière, Hilary Hahn и Hauschka.