Предавање на Карл Хилдбренд на тема „Моралниот карактер според Кант“

Предавањето на Карл Хилдбренд на тема „Моралниот карактер според Кант“ ќе се одржи на 28 март (понеделник), во 9:00 часот, во Салата за седници на Филозофскиот факултет при УКИМ.

Карл Хилдбренд доаѓа од Канада. Пред да дојде во Оксфорд, две години бил инструктор по филозофија на Универзитетот Западен Тринити. Ги обучувал студентите за медицинска етика на Универзитетот Бритиш Колумбија за медицина и работел како етичар на Бихевиористичко истражување во Комисијата за етика при Универзитетот.

Во моментот работи на својот докторат по филозофија на Универзитетот во Оксфорд. Од историска гледна точка, неговите интереси лежат во делата на Имануел Кант; од систематска гледна точка, неговите интереси лежат во моралната психологија, етиката и метаетиката. Неговата докторска теза се фокусира на разбирањето на Кант за моралниот карактер.

Тековно истражување: Докторски студии по филозофија, Универзитетот во Оксфорд
Дисертација: Кант, етика, морална психологија
Тема на дисертацијата: „Карактерот и ограничувањата: Кант за основите на моралниот карактер“