Повик за учесници на курс за фотографија: „Со окото на маргините“

Предавањата и работилниците на курсот ќе ги водат: Драшко Костовски, Жарко Чулиќ, Томислав Ѓеоргиев, и Славчо Димитров.

Во текот на курсот секој учесник ќе работи под менторство на предавачитена развивање на авторски и иднивидуален фотографски проект.

Фотографиите кои ќе произлезат како резултат на курсот ќе бидат изложени во рамки на фестивалската програма на овогодишниот Викенд на гордоста Скопje 2017.

Постапка за пријавување:

Заинтересираните лица треба да достават кратко мотивационо писмо за учество на Курсот (максимум 1 страна) на е-пошта: slavco.coalition@gmail.com, најдоцна до 10.04.2017.

Во писмото апликантите треба накратко да гообјаснат својот мотив за пријавување на овој курс, своето досегашно исксутво со фотографија (доколку имаат), и очекувањата од курсот.

Од апликантите се очекува посветеност и редовно учество на сите предавања и работилници во периодот на одржување на курсот!

Конечните резултати од изборот на учесниците ќе бидат објавени најдоцна до 15.04.2017.

За учесниците од другите градови од републиката ќе бидат покриени патните трошоци, како и трошоците за сместување и оброци.

Предност во селекцијата на учесниците во курсот ќе имаат лицата од ЛГБТИ заедницата, но повикот е отворен и за сите лица кои се идентификуваат во квир спектарот, или пак лица кои едноставно имаат интерес и желба за покривање на квир теми.

Курсот за фотографија е дел од „Проект на УСАИД за подобрување на статусот на ЛГБТИ луѓето во Република Македонија”.