Повик за членови на Новинарскиот клуб на Радио МОФ

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Доколку сакаш да читаш, анализираш и пишуваш, пријави се и стани член на Новинарскиот клуб на Радио МОФ!

  За време на средбите на клубот ќе ги научиш основите на новинарството, ќе откриеш интересни алатки кои ќе ти помогнат квалитетно да истражуваш и пишуваш статии, ќе имаш можност да стекнеш нов круг на пријатели и да разменуваш идеи, мислења, ставови за теми кои тебе ти се интересни. Со менторска поддршка, ќе работиш на свои продукти кои ќе бидат објавени и споделени со публиката и читателите на Радио МОФ.

  Пријави се на: https://forms.gle/d88YER42WV1wuQB27

  Повеќе информации https://mof.mk/povik-za-novi-chlenovi-vo-mladinskite…/

 • Nëse ju pëlqen të lexoni, analizoni dhe shkruani, regjistrohuni dhe bëhuni anëtar i Klubit të Gazetarëve të RadioMOF!

  Gjatë takimeve të klubit do të mësoni bazat e gazetarisë, do të zbuloni mjete interesante që do t’ju ndihmojnë të hulumtoni dhe shkruani artikuj me cilësi, do të keni mundësinë të fitoni një rreth të ri miqsh dhe të shkëmbeni ide, mendime, pikëpamjet për temat që ju interesojnë, ato janë interesante për ju. Me mbështetjen e mentorëve, ju do të punoni në produktet tuaja që do të publikohen dhe ndahen me audiencën dhe lexuesit e Radio MOF.

  Aplikoni në: https://forms.gle/d88YER42WV1wuQB27

  Më shumë informacion https://mof.mk/povik-za-novi-chlenovi-vo-mladinskite…/