Повеќе од 60 волонтери со цртежи ги разубавија живеалиштата на бездомните кучиња во ЈП Лајка

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Викендов, повеќе од 60 волонтери обоиле околу 600м2 ѕидна површина на живеалиштата на бездомните кучиња во Јавното претпријатие (ЈП) Лајка.

  „Сакаме да ја искористиме оваа прилика јавно да им се заблагодариме на сите прекрасни луѓе и деца, од сите возрасти кои со нивната посветеност и труд беа навистина инспиративни и без нив немаше да успееме да направиме подобра средина за бездомните кучиња“, велат од ЈП Лајка.

   

  Фото: ЈП Лајка

  Оттаму додаваат дека покрај ѕидовите, обоени биле и 40 врати а биле обновени и реквизитите за игра во парковите во ЈП Лајка.

  Акцијата е во рамки на проектот „Унапредување на благосостојбата на животните преку волонтерство” под покровителство на Амбасадата на САД во Скопје преку кој биле обезбедени боја и сите потребни материјали за работа

 • Më shumë se 60 vullnetarë zbukuruan me vizatime shtëpitë e qenve të pastrehë në NP Lajka

  Më shumë se 60 vullnetarë këtë fundjavë kanë ngjyrosur rreth 600 m2 sipërfaqe të murit të shtëpive të qenve të pastrehë në Ndërmarrjen Publike (NP) Lajka.

  “Duam ta shfrytëzojmë këtë rast që publikisht t’i falënderojnë të gjithë njerëzit dhe fëmijët e mrekullueshëm, nga të gjitha moshat të cilët me përkushtimin dhe punën e tyre ishin me të vërtetë inspirues dhe pa to nuk do të arrinim të bëjmë mjedis më të mirë për qentë e pastrehë”, thonë nga NP Lajka.

  Prej aty shtojnë se, përkrah mureve, janë ngjyrosur edhe 40 dyer ndërsa janë renovuar rekuizitat për lojë në parqet në NP Lajka.

  Aksioni është në kuadër të projektit “Avancim i mirëqenies së kafshëve përmes vullnetarizmit”, e mbështetur nga Ambasada e ShBA-së në Shkup përmes të cilit u siguruan ngjyra dhe të gjitha materialet e nevojshme për punë.