Потпишан Меморандум за соработка за Европската младинска картичка

Денеска, во Агенцијата за млади и спорт беше потпишан Меморандум за соработка меѓу Агенцијата за млади и спорт и здружението на граѓани Поларис за воспоставување соработка преку промовирање и унапредување на бенефитите од Европската младинска картичка во Македонија.

Потпишан Меморандум за соработка за Европската младинска картичка

Со европската младинска картичка младите добиваат можност за подобрување на нивните вештини преку програмите за пракса и волонтирање, семинари и обуки, учество во програми за едукативна и културна размена и спроведување акртивности за унапредување на демократијата, меѓусебната доверба и соработка, како и иницијативи за зголемување на придонесот на младите во однос на прашањата кои се однесуваат на нив.

Европската младинска картичка нуди и голем број на попусти за сместување, патување, културни настани и купување за младите во Република Македонија, но и оние кои патуваат во земјите каде е воспоставена ваквата картичка.Носител на оваа картичка во Република Македонија е здружението Поларис, кои се член на Европската Асоцијација за младинската картичка (EYCA) – непрофитна организација која претставува 41 организација во 38 различни земји.