Поткуп, корупција и непотизам – секојдневие за студентите

Поткуп, корупција и непотизам – секојдневие за студентитеДури 39 проценти од студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ имале искуство со поткуп во форма на купување книга од професорот, со цел да се добие поголема оценка, а најголем дел од нив не пријавуваат корупција бидејќи сметаат дека нема да променат ништо, покажува истражувањето на „Младинскиот образовен форум“.

Регионалното истражување во кое се вклучени најголемите високообразовни установи во Македонија, Србија, Хрватска, Молдавија и Бугарија, открива дека на УКИМ, најмалку 30 проценти од испитаните студенти биле директно изложени на непотизам.

„Формите на непотизам за кои зборуваме се кога професори го користат своето влијание во процесот на уписи, студенти користат познанства за упис, професорот дава повисока оценка на основа на познанство и студент користи познанства за да добие повисока оцена или да положи испит“, истакна Петар Димитров од МОФ.

Izjava na Petar Dimitrov, Mladinski Obrazoven Forum by Radio Mof on Mixcloud

Иако студентите постојано околу себе забележуваат коруптивни појави, тие ретко се подготвени да ги пријават. Според истражувањето, 66% од испитаниците одговориле дека би го пријавиле професорот кој прима поткуп но само доколку пријавувањето е анонимно, додека само 26.8% би ја пријавиле ваквата постапка ако од нив се бара откривање на идентитетот.

Најчест одговор кај студентите е дека не пријавуваат корупција, зашто не веруваат дека би промениле нешто, додека 28% од вкупните испитаници, се плашат од одмазда.

„Речиси 84% од студентите одговориле дека не би го пријавиле колегата/колешката која мами на испит. За компарација студентите од Загреб покажуваат поголема „солидарност“ со колегите односно 92%, не би пријавиле ваков настан“, истакна Мартин Алексоски од МОФ.

Izjava na Martin Aleksoski od Mladinski obrazoven forum by Radio Mof on Mixcloud

Регионалното истражување на тема: Перцепција за корупција во Високото образование е спроведено во рамките на Антикорупциската студентска мрежа во Југоисточна Европа (ACSN-SEE).

Истражувањето во Македонија е спроведено на случаен примерок од 721 испитаник, од шест факултети (Машински фаултет, Факултет за електротехника и информациски технологии, Правен факултет, Економски, Филозофски  и Филолошки факултет) на УКИМ, во текот на септември- ноември 2012 година. Истражувањето на ниво на мрежата на ACSN – SEE е спроведено на 615 испитаници во Загреб, два државни Универзитети во Молдавија на 825 испитаници, на Универзитетот во Белград со 827 испитаници и Универзитетот во Пловдив со 475.

К.О.

Во прилог можете да ги погледнете интервјуата и резултатите од истражувањето, како и видеото од пресот на ACSN.

ACSN Регионално истражување за перцепција на корупција  (Прашалници)
ACSN Регионално истражување за перцепција на корупција ( Интервјуа)