[Подкаст] Мегафон: Родова (не)рамноправност- Малку жени во политика, уште помалку мажи во градинка

Зошто немаме повеќе жени во политиката, или повеќе мажи во градинките? Голем број професии во земјава како да се предодредени за конкретен пол. Колку во тоа има улога природата на самата работа, а колку предрасудите и традицијата? Ова издание на Мегафон го посветивме на родовата рамноправност во Македонија.

Зборуваме со пожарникарката Билјана Денчовска, пилотката Весна Петревска, режисерката Тамара Котевска, истражувачката Снешка Илиќ, психологот Елена Шереметкоска, педагогот Звездан Богдановски и Елена Мишиќ од „Чекор по чекор“.