Подготвен прирачник за наставници кои развиваат критичко мислење кај учениците

Фондацијата отворено општество – Македонија во соработка со Педагошкиот факултет “Св. Климент Охридски” утре ќе го промовира прирачникот „Креативен пристап во наставата – прирачник за наставници кои развиваат критичко мислење кај учениците“.

Подготвен прирачник за наставници кои развиваат критичко мислење кај учениците

Промоцијата ќе се одржи во просторијата 114 на Педагошкиот факултет, со почеток во 12 часот, а ќе бидат презентирани новините во однос на теоријата и праксата за современ пристап во наставата.

Теоретските концепции за наставата се основа врз која се темели развојот и праксата со нови методи за поучување и учење при што во прирачникот е направен спој на двата аспекти коишто овозможуваат наставниците да добијат сознанија и идеи за унапредување на својата работа.

Прирачникот содржи делови за планирање во наставата, оценување, како и техники за учење и настава, а на крај се дадени и примери од реализирани часови по одделни наставни предмети во училишта во нашата држава.

ФООМ и Педагошкиот факултет би сакале да ја истакнат важноста и предноста од долгогодишната соработка во користење на меѓународни и домашни искуства коишто придонесуваат за подобрување на наставниот процес и образованието и обуката на наставници.

Свое воведно обраќање ќе има проф. Д-р Татјана Котева Мојсовска, додека промотор на прирачникот е доц. Д-р Флорина Шеху. Содржината ќе ја претстави тимот автори: Весна Јаневски, Тања Андонова Митревска, Наташа Анѓелеска, Радмила Стројманова и Миле Гочев.