По вакцини во Ниш – дел се откажаа, повеќето се вакцинираа, трети ќе пробаат утре

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Ниш денеска беше центарот на вакцинација за македонските граѓани, кои уште од рано утрово тргнаа кон Србија, за да се обидат да ја искористат можноста за бесплатно вакцинирање со вакцината АстраЗенека. Иако беше најавено дека ќе се вакцинираат само стопанствениците, кои имаа договорено термини преку Стопанските комори на двете држави, сепак многу граѓани решија да си ја пробаат среќата, на незакажан термин.

  Радио МОФ разговараше со повеќе лица кои беа денеска во Ниш. Поголемиот дел по повеќе часа чекање успеаја да се вакцинираат, други се откажаа, трети заминаа кон Белград, а дел пак ќе одат утре.

  „Ние стигнавме утрово во Ниш и немавме закажано. Прво се упативме кон Спортската сала „Чаир“, но околу пладне ни кажаа дека нема да има вакцини за сите, затоа што стигнале многу луѓе од регионот. Почекавме некое време, за да видиме што ќе се случува. Во меѓувреме, наши пријатели ни кажаа дека вакцини се ставаат и во Домот за здравје во Ниш, се упативме натаму, но стигнавме некаде пред 15 часот, за да ни кажат дека се вакцинирало некаде до кај пред половина час. Тогаш се откажавме, бидејќи никој не ни кажа дали ќе има вакцини, и доцна попладнето решивме да тргнеме кон Скопје“,вели за Радио МОФ, Петар Муковски.

  Негови пријатели стигнале во Ниш, за да си ја пробаат среќата, иако имале закажан термин за вакцинација во Белград. Кога во Ниш им било кажано дека нема да има доволно вакцини, продолжиле кон Белград, каде исто така се спроведуваше вакцинација на населението. Други пак решиле да се обидат утре, во работен ден.

  Како што информираше „Мондо“, поради тоа што голем број граѓани кои не се на списокот пристигнале од Северна Македонија во Ниш, од Белград била синоќа, а потоа и во тек на денешниот ден биле испратени дополнителни количини вакцини.

  „Многу е голема толпата. Успеав да набавам уште 2.000 вакцини, преку луѓе кои сакаат да имаме добри односи, вакцините дојдоа од Белград. Ако има повеќе луѓе, ќе ни биде жал, ама нема да можеме да им излеземе на сите во пресрет“, изјави попладнево директорот на Домот за здравје во Ниш, Милорад Јеркан.

  Оние кои беа најупорни, дочекаа вакцинирање.

  „Најверојатно, Србија има повеќе вакцини отколку тековна потреба и претпоставуваме рок во кој може да ги распредели вакцините. Сметавме дека на овој начин можеме да се заштитиме себеси и нашите семејствата, притоа олеснувајќи го притисокот врз нашиот здравствен систем и намалувајќи го ризикот за околината, кој го носиме сакале или не. Среќни сме што се вакциниравме. Медицинскиот персонал во Домот за здравје во Ниш каде се вакциниравме беше крајно професионален и навистина фин“, вели скопјанката М.М. која денеска беше вакцинирана во Ниш.

  М.М. успеала да се вакцинира во Домот за здравје во Ниш, откако претходно имале неуспешен обид во Спортската сала „Чаир“.

  Искуствата се споделуваа и преку социјаните мрежи.

  „Моите се вакцинираа во Ниш со Астразенека по 3.5ч чекање. Иницијално им кажале дека ќе ги вратат тие што не се пријавени, па за 1 час им кажале дека им доставиле вакцини од Белград и никој нема да биде вратен, и да пренесат дека и утре ќе важи тоа“, напиша РумШтангла на Твитер.

  За Радио МОФ појасни дека нејзините родители, информацијата за тоа дека и утре ќе можат македонски државјани да се вакцинираат во Ниш, им била кажана од луѓето кои вршеле транспорт на вакцините.

  Оние што успеаја да се вакцинираат сега, чекаат да видат дали ќе имаат некакви симптоми по вакцинирањето. Петар Барлаковски тоа го стори уште вчера. Имал термин за во Белград, ама решил да се обиде да се вакцинира во Ниш, за да скрати неколку часа пат до главниот град на Србија.

  „Јас се пријавив уште минатата недела, за Белград. Имавме работа, и моравме да застанеме во Ниш, каде ни рекоа дека може да се обидеме да се вакцинираме во Спортската сала „Чаир“. Отидовме таму, прашавме, дали може да се вакцинираме. Буквално за 10 минути завршивме работа. Денеска малку глава ме болеше и сум омалаксан, се напив апче, и сега сум добар“, вели тој.

  J. J.

  Гужви за вакцинирање во Ниш, се враќаат оние што немале закажано термин

 • Pas vaksinimeve në Nish – disa hoqën dorë, shumica u vaksinuan, të tjerët do të provojnë nesër

  Nishi sot ishte qendra e vaksinimit për qytetarët maqedonas, të cilët u nisën për në Serbi herët këtë mëngjes për të provuar të shfrytëzojnë rastin për vaksinim falas me vaksinën AstraZeneka. Megjithëse u njoftua se do të vaksinohen vetëm biznesmenë, të cilët kishin rënë dakord për kushtet përmes Dhomave të Tregtisë të të dy vendeve, përsëri shumë qytetarë vendosën të provonin fatin e tyre, me termin të pacaktuar.

  Radio MOF bisedoi me disa njerëz që ishin sot në Nish. Shumica e tyre arritën të vaksinohen pas disa orësh pritje, të tjerët hoqën dorë, të tjerët shkuan në Beograd dhe disa do të shkojnë përsëri nesër.

  “Ne arritëm në Nish këtë mëngjes dhe nuk kishim termin të caktuar. Së pari shkuam në Sallën Sportive “Çair”, por rreth mesditës na thanë se nuk do të kishte vaksina për të gjithë, sepse kishin mbërritur shumë njerëz nga rajoni. Pritëm pak për të parë se çfarë do të ndodhte. Në ndërkohë, miqtë tanë na thanë se vaksinat po jepen në Qendrën Shëndetësore në Nish, ne u drejtuam atje, por arritëm rreth orës 3 të pasdites, që të na tonë se kishin vaksinuar deri rreth gjysmë ore më parë. Pastaj hoqëm dorë, sepse askush nuk na tha nëse do të kishte vaksina dhe vonë pasdite vendosëm të shkonim në Shkup”, tha Petar Mukovski për Radio MOF.

  iqtë e tij arritën në Nish për të provuar fatin e tyre, edhe pse kishin termin për vaksinim në Beograd. Kur u thanë në Nish se nuk do të kishte vaksina të mjaftueshme, ata vazhduan për në Beograd, ku gjithashtu zhvillohej vaksinimi i popullatës. Të tjerët vendosën të provojnë nesër, në ditë pune.

  Siç informoi “Mondo”, për shkak se një numër i madh i qytetarëve që nuk janë në listë arritën nga Maqedonia e Veriut në Nish, ishte në Beogradi natën e kaluar, dhe pastaj gjatë ditës së sotme u dërguan sasi shtesë të vaksinave.

  “Turma është shumë e madhe. Unë arrita të marr edhe 2000 vaksina të tjera, përmes njerëzve që duan të kemi marrëdhënie të mirë, vaksinat erdhën nga Beogradi. Nëse ka më shumë njerëz, do të na vijë keq, por nuk do të jemi në gjendje tu dalim në ndihmë të gjithëve”, tha këtë pasdite drejtori i Qendrës Shëndetësore në Nish, Milorad Jerkan.

  Ata që ishin më këmbëngulës u vaksinuan.

  “Më shumë gjasa, Serbia ka më shumë vaksina sesa nevoja aktuale dhe supozojmë afat brenda të cilit do të mund të shpërndajmë vaksinat. Konsiderojmë se në këtë mënyrë mund të mbrojmë veten dhe familjet tona, duke lehtësuar presionin mbi sistemin tonë shëndetësor dhe duke zvogëluar rrezikun për mjedisin, që mbajmë me vete me ose pa dashje. Jemi të lumtur që u vaksinuam. “Personeli mjekësor në Qendrën Shëndetësore në Nish, ku ne u vaksinuam ishte jashtëzakonisht profesional dhe me të vërtetë i mirë,” tha MM nga Shkupi e cila u vaksinua sot në Nish.

  M.M. arriti të vaksinohej në Qendrën Shëndetësore në Nish, pas një përpjekje të mëparshme të pasuksesshme në Sallën Sportive “Çair”.

  Përvojat u ndanë gjithashtu përmes rrjeteve sociale.

  “Familja ime u vaksinua në Nish me Astrazeneka pas një pritje prej 3.5 orësh. Fillimisht u thanë se do t’i kthenin ata që nuk ishin regjistruar, kështu që për 1 orë u thanë se kishin marrë vaksina nga Beogradi dhe askush nuk do të kthehej, dhe më pas thanë se kjo do të vlente edhe nesër”, Rumshtangla shkroi në Twitter.

  Ajo sqaroi për Radio MOF se prindërit e saj, informacioni se qytetarët maqedonas do të mund të vaksinohen nesër në Nish, u është thënë nga njerëzit që kishin transportuar vaksinat.

  Ata që janë vaksinuar tani po presin të shohin nëse do të kenë ndonjë simptomë pas vaksinimit. Petar Barlakovski e bëri atë dje. Ai kishte termin për Beogradin, por vendosi të provonte të vaksinohej në Nish, për të shkurtuar disa orë rrugë deri në kryeqytetin serb.

  “Kam aplikuar për Beogradin javën e kaluar. Kishim punë për të bërë dhe na duhej të ndaleshim në Nish, ku na thanë se mund të provonim të vaksinoheshim në Sallën e Sporteve “Çair”. Shkuam atje, pyetëm nëse mund të vaksinoheshim. Tekstualisht për 10 minuta mbaruam punë. Sot kam pak dhimbje koke dhe jam i plogësht, piva një hape, dhe tani jam mirë”, tha ai.

  J.J.

  Гужви за вакцинирање во Ниш, се враќаат оние што немале закажано термин