Отворен ден на Економскиот факултет во Скопје

Отворен ден за идните студенти организира денеска Економскиот факултет при УКИМ во рамки на одбележувањето на Деновите на високото образование во Македонија.

Отворен ден на Економскиот факултет во Скопје

Концептот на Отворениот ден е заедништво и во таа насока, секоја од страните активни во работењето на Факултетот, студентите, наставниот кадар и бизнис заедницата, ќе даде свој придонес.

Од 10 до 16 часот во аулата на Факултетот т.н. саемско претставување ќе имаат сите седум департмани, компаниите-соработници Комерцијална банка АД Скопје, Шпаркасе банка АД Скопје, Алфа банка АД Скопје, ЕВН Македонија, Окта АД Скопје, МАК ПРОГРЕС Виница и СеЗаРоденден, како и студентските организации АИЕСЕК, Студентски парламент на Економскиот факултет-Скопје и Еразмус студентската мрежа во Македонија.

Целта на Економскиот факултет е да ги увери идните студенти дека неговиот слоган „Традиција, знаење, иднина“ треба да соодветствува со визијата за нивната иднина.