Отворање на Академска сцена на ФДУ со „Лабораторија Хамлет“

Во четврток во 20:30 часот на Факултетот за драмски уметности ќе биде изведуван испитот од петти семестар на студентите од катедрата за Драмски актери – „Лабораторија Хамлет“.

Студентите веќе ги имаат совладано проблемите на метриката и говорењето стих во рамките на предметот Сценски говор со техника на гласот. Во петти семестар најчесто се работат фрагменти од античките или од Шекспировите трагедии или комедии, што значи и отворање на поглавјето на чистите жанрови. Во исклучителни случаи, се работи комплетен драмски текст.

ИГРААТ:

Хамлет …….. ЗОРАН МИТРОВИЌ
ИСИДОР ЈОВАНОСКИ
ГРИГОР ЈОВАНОВСКИ

(СИТЕ)

Клаудиј ……. ЧЕДОМИР МИТЕВСКИ
Гертруда ….. ДУШИЦА ТРЕНЕВА

Офелија …… ХРИСТИНА ЦВЕТАНОСКА
ДУШИЦА НАСТОВА
САРА АНАСТАСОВСКА

Полониј ….. ЈАКОВ СПАСОВ
СЕРГЕЈ ДИМОВСКИ

Лаерт ……….. ПЕТАР СТОЈАНОВ

Розенкранц……….. СЕРГЕЈ ДИМОВСКИ
Гилденстерн ……… ПЕТАР СТОЈАНОВ

Духот на Хамлет… (СИТЕ)