Општина Кисела Вода ќе ги наградува најталентираните ученици, наставници и воспитувачи

На иницијатива на градоначалникот Филип Темелковски, Општина Кисела Вода ќе додели парични награди за талентирани: ученици, спортисти, наставници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели.

Ова важи за лица од општинските основни училишта и јавните детски градинки кои се во надлежност на Кисела Вода.

За таа цел, на седница на Советот на Општина Кисела Вода беа изгласани правилници за утврдување на општите и посебните критериуми за избор и доделување на паричните награди за талентираните жители на општината.