Омбудсман: Поддршката на жртвите од тортура е основа на демократијата

„Обврската за борба против тортурата и нехуманиот третман не смеат да бидат само декларативни, туку крајно време е властите да преземат конкретни мерки и активности за сузбивање на ваквите состојби, а на жртвите кои биле предмет на мачење или друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување да им обезбедат соодветна правна, медицинска, психолошка и социјална поддршка“, се наведува во соопштението од Народниот правобранител по повод 26 Јуни, Меѓународниот ден за поддршка на жртвите од тортура.

Оттаму посочуваат дека поддршката на жртвите од тортура е една од основните обврски на секое општество кое ги почитува демократските принципи и меѓународни стандарди за човековите права.

Генералното собрание на Обединетите Нации, на 12 декември 1997 година, со резолуцијата 52/149, го прогласи 26 јуни како Меѓународниот ден за поддршка на жртвите на тортура, со цел целосно искоренување на тортурата и ефективно функционирање на Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.