Од 600 евра минимална плата за наставници, до опсерваторија со НАСА на Кокино – Што ветуваат партиите во образование?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Една позната изрека вели дека најмногу се лаже после лов, за време на војна и пред избори.

  Овие предвремени парламентарни избори граѓаните веќе можат да ги слушнат и прочитаат најразличните ветувања од политичарите, медиумските спотови и нивните изборни програми. Додека ударните термини во вестите најчесто ги заземаат економските, инфраструктурните или правните реформи, Радио МОФ погледна во делот посветен на образованието во изборните програми на сите партии кои ќе бидат на гласачките ливчиња на изборите на 15-ти јули.

  Како и секои претходни избори и овој пат безмалку сите политички партии сметаат дека токму тие ја имаат формулата како македонското образование да се движи во правилна насока. Нема партија која не ветува поголемо вложување во овој сектор, раст на платите на наставниот кадар, подобри учебници и наставни програми и модернизирање на образованието. Често многу од проектите на партиите се слични, а, со чест на исклучоци, ретко која од партиите во изборните програми кажуваат колку чинат овие реформи, како би се реализирале и од каде би се обезбедиле пари.

  Генералниот впечаток кој се стекнува читајќи ги сите програми е дека ретко може да се најде некоја свежа визија за македонското образование или некои нови и иновативни идеи. Проектите кои се нудат, најчесто се веќе видени, препишани од некои поранешни програми или пак веќе тековно се реализираат. Некои ветувања, пак, изгледаат толку неверојатни, што можеби некому ќе бидат предмет на подсмев.

  Ние се обидовме да ги систематизираме главните ветувања на политичките партии. Ги истакнавме оние кои најмногу отскокнуваат од другите и да ги издвоиме главните поенти од нивните планови во сферата на образованието.

  Бидејќи било каков редослед би имал одредено фаворизирање, ние се одлучивме програмите на партиите да ги презентираме според редоследот кој им е доделен на гласачкото ливче по пат на ждрепка.

  За четири партии, кои ќе учествуваат на изборите, не успеавме да ги најдеме изборните програми, или пак во нивните програми нема конкретни проекти во сферата на образованието.

  1. Демократска партија на Албанците – ДПА

  За Демократската партија на Албанците еден од приоритетите за подигање на квалитетот на образованието е хармонизација на македонското со законодавството на она на Европската Унија, но најавуваат и анализа на демографските трендови во Северна Македонија за да се направат релевантни стратегии во сите образовни нивоа.

  Според нив потребна е поголема вклученост на децата во предучилишно образование, а нивно ветување е и обезбедување доволно предучилишни установи во средините каде мнозинството од жителите се Албанци.

  Сметаат и дека е потребна ревизија на учебниците, со вклучување на повеќе наставни содржини за историјата и културата на Албанците. Во нивните планови се и отворање на центри за деца со посебни потреби на албански јазик.

  Од партијата планираат укинување на државната матура за учебната 2019/2020 година, како и обуки за наставниците за учење на далечина и осовременување на наставата преку зголемено користење на технологија.

  Во високото образование најавуваат реструктуирање на студиски програми, за нивна поголема усогласеност со пазарот на трудот и поголема соработка со меѓународни програми и научни институции.

  Нивната изборна програма може да ја најдете на следниов ЛИНК, достапна е само на албански јазик.

  1. Демократи

  Политичката партија „Демократи“ во својата изборна програма најавува образовни реформи со кои, како што велат, би се вратила продукцијата на квалитетен кадар и би се задржале кадрите кои го завршиле своето образование во државата.

  Тие ова планираат да го овозможат преку укинување на деветолетката и ревизија на учебниците и учебните помагала. Наставниот кадар, според нив, треба да помине бесплатен тест за валоризација на индивидуалната подготвеност и треба да се намали бројот на предмети за ученици од прво до петто одделение.

  „Фактот што во Македонија се дозволија експерименти со образовни програми на туѓи држави, при што нашите деца треба да учат според нечии учебници, кои се преведени на навредливо ниско ниво, доведе до продукција на деца без основни, дури и погрешни, сознанија. Со оглед на важноста на образованието, партијата „Демократи“ предвидува да се направат темелни промени во оваа сфера од општеството со цел да се врати продукцијата на здрав и квалитетен кадар за сите професии потребни во општеството“, стои во нивната изборна програма.

  Најавуваат и укинување на средното образование како задолжително, а како алтернатива велат дека ќе се форсира засилено и квалитетно насочено образование, после кое секој поединец ќе може да најде добро платено вработување.

  Во високото образование „Демократи“ планираат принцип на евалуација од страна на новоформирана агенција за валоризација, со што би се увидела вистинската слика за квалитетот на кадарот и наставните програми на македонските факултети и универзитети. Истовремено велат дека планираат ревизија на дипломите на завршените студенти, за кои ќе се процени дека не се во согласност со законските прописи, како и на професорските звања на вработените во факултетите и универзитетите.

  За стимулирање на студентите, партијата нуди формирање научни групи по факултетите со најдобри студенти и нивно насочување во работа во некои од македонските фабрики.

  Од партијата предлагаат и зголемено инвестирање во научни проекти и стимулациони грантови за најуспешните научници, но и ревизија на финансиското и правното работење на научните институции.

  Нивната програма може да ја погледнете на следниов ЛИНК.

  1. Коалиција Можеме

  Коалицијата „Можеме“, која ја предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ), во нивната изборна програма најавуваат „квалитетно образование достапно за сите“.

  Тие најавуваат дека за три месеци ќе ја завршат анализата на резултатите од ПИСА тестирањето и дека до септември, со ангажирање на странски експерти кои ќе соработуваат со македонски едукатори, ќе се изработи „План Веднаш“ за вистински и брзи реформи во образованието. Една од поставените цели во нивната изборна програма е просечните постигања на македонските ученици во ПИСА 2021 да се зголемат за минимум 10 поени во однос на тестирањето од 2018 година.

  Паралелно, во нивната изборна програма се планирани и анонимни тестирања слични на ПИСА, секое полугодие во секое училиште.

  Коалицијата најавува и инвестиции во осовременување на наставата, поврзување на сите основни училишта со брз интернет и интерактивни училници, како и воведување на медиумска писменост во училиштата преку наставни содржини со кои ќе се развива логичкото размислување и донесување вредносни заклучоци базирани на факти.

  „Ќе овозможиме поврзување на наставните содржини со практични ситуации со цел создавање на образование за вработување. Ќе создадеме услови за повеќе практична работа со употреба на современа технологија и модерни нагледни средства. Со развојот на дигиталните компетенции на младите ќе им овозможиме создавање личности кои ќе се справуваат со новините, промените и потребите на новото време“, стои во програмата.

  Меѓу нивните ветувања се и целосна промена на системот за издавање на учебници и преиспитување на одредени учебници поради застареност на содржините, несоодветен јазик и стереотипи. Најавуваат и дека за секој ученик ќе бидат достапни електронски учебници на сите наставни јазици.

  „Можеме“ најавува изградба или реконструкција на 15 училишни објекти, како и реконструкција на сите студентски домови во Северна Македонија.

  Државата, според нивниот план, ќе ги финансира сите деца и млади до 25 години кои сакаат да научат македонски, албански, турски, влашки, српски или ромски.

  Во средното образование планираат да продолжи фокусот во дуалното образование, како и воведување на ново работно место во средните стручни училишта – наставник администратор за соработка на училиштето со стопанските субјекти.

  Од СДСМ и Коалицијата најавуваат и дополнително растење на платите на наставниците, намалување на нивните административни обврски и нивно кариерно напредување.

  Нивниот план е младинската невработеност до 2024 година да се намали под 17%.

  Во сферата на науката, велат дека ќе се формира посебен оддел за научни истражувања во Фондот за иновации и технолошки развој, со цел вкупното издвојување за наука да достигне 1,5% од БДП до 2024 година.

  Од „Можеме“ ветуваат и преуредување на библиотеките, за покомфорен престој на читателите како и организација на разни активности за читателите, додека учениците и младите ќе добијат бесплатно членство во првата година.

  Се најавува и отворање на младински културни центри во Струмица, Охрид, Ресен, Гостивар и Свети Николе.

  Целосната програма на Коалицијата „Можеме“ можете да ја погледнете на следниов ЛИНК. Верзијата на албански јазик може да се најде на овој ЛИНК.

  1. Левица

  Образовните реформи во изборната програма на политичката партија „Левица“ се насловени „Бесплатно образование за сите – од градинка до докторат“. Меѓу најударните најави, оваа партија планира воведување на целосно бесплатно високо образование и забрана на приватните основни, средни училишта и високообразовни институции.

  „Левица“ исто така планира преструктуирање на институциите во образовниот систем преку нивно упростување и дебирокра­тизација, ревизија на наставните планови и програми и намалување на бројот на тестови во училиштата за сметка на усното испитување. Тие најавуваат укинување на екстерни тестирања и матурските испити, како и вработување дефектолози и логопеди во сите основни училишта.

  „Левица е на цврст став дека нужна е темелна трансфоромација на македонското образование. Се залагаме за трансформација која тотално ќе ја искорени корпоративистичката логика од образованието, со постепено укинување на сите приватни установи во образовниот систем и воведување на еден и единствен централен систем на образовни институции, кои ќе бидат поврзани и ќе следат едни од други“, се наведува во нивната платформа.

  Во нивната изборна програма најавуваат законски ограничувања за односот меѓу бројот на воспитувачки/негувателки со бројот на деца во градинките, додека во основното и средното образование најавуваат целодневна настава во што поголем број училишта и профилирање на учениците од најрана возраст за нивно насочување во професии каде би ги искористиле нивните таленти.

  Се најавува и заострување на критериумите за упис на Педагошката академија, како и покачување на платите на просветните работници на ниво од најмалку 1,5 пати повисоко од просечната плата во државата.

  Во програмата на партијата се најавува лимитирање на државните универзитети на четири – Скопје, Битола, Штип и Тетово, укинување на дисперзираните студии на сите факултети и повторно воведување на приемни испити на факултетите.

  Планираат зголемување на буџетот во високото образование во делот на истражувања и развој, како и зголемување на платите на универзитетските професори, доценти, асистенти и демонстратори.

  „Левица“ најавува и онлајн библиотека, со сите задолжителни книги и учебници, за реализација на „Е-учење“, модерна опрема за училиштата за практично учење и дигитално образование, нови видови стипендии, бесплатен градски и меѓуградски превоз за ученици и студенти, а една од нивните идеи е и укинување на Министерството за култура и припојување кон Министерството за образование и наука.

  Целосната нивна програма може да ја најдете на следниов ЛИНК.

  1. Алијанса за Албанците и Алтернатива

  Во тек на пандемијата со коронавирусот од коалицијата на Алијансата за Албанците и Алтернатива најавуваат државна платформа за далечинско учење во основното, средното и високото образование. Според нивниот план, овие платформи треба да бидат безбедни и лесни за употреба, со високо ниво на заштита на личните податоци на корисниците.

  Планираните платформи би требало целосно да бидат интегрирани со електронскиот дневник, електронските книги, библиотеките и системите за испитување, а за да се направи тоа овие партии ветуваат подобрување на системот за електронска идентификација, каде секој ученик, наставник, студент или професор би имал единствен идентификатор за употреба и влез во сите системи.

  „На овој начин далечинското учење не треба да биде само резервна опција, која ќе се употребува во вонредни околности, туку интегриран дел на образовниот систем на РСМ. За оваа цел, нашата власт ќе ги создаде горенаведените системи за далечинско учење, кои ќе бидат употребени и ќе бидат интегриран дел и за време на традиционалниот образовен систем“, велат во нивната програма.

  Од Алијанса за Албанците и Алтернатива најавуваат и дека во првите 100 дена од власта ќе креираат „лична карта“ за секоја образовна институција за да се создаде јасна слика за структурната состојба во училиштата, увид во просторните услови во кои се одржува наставата, спортските објекти, амортизацијата, наставниот кадар, бројот на ученици, плановите за заштита од пожари и несреќи и други информации.

  Оваа Коалиција најавува и воспоставување менторство во основното и средното образование, основање на гимназии за технологија и дигитални науки во Скопје, Тетово и Битола, во кои бројот на учениците нема да биде поголем од 15 во училница и креирање на клубови за иновација во основните и средните училишта. Дополнително планираат враќање на летни и зимски школи, основање на фонд за развој на науката, и зголемување на платите за работниците во образованието и науката.

  Тие најавуваат и афирмација на стручното образование, вклучување на компаниите во изработка на наставните планови, реорганизација на универзитетите и практична работа за студентите во јавните институции.

  Целосната нивна програма може да ја најдете на македонски јазик на следниов ЛИНК и на албански јазик на следниов ЛИНК.

  1. Глас за Македонија

  Оваа политичка опција во нивната образовна програма смета дека е потребна изработка на стратегија за образование чија цел ќе биде оформување самостојна личност преку образовно-воспитни модели кои иницираат љубопитност, имагинација, иновација, самоиницијативност, соработка и претприемачки дух.

  „Новиот систем, треба да биде граден со холистички пристап. Неопходно е да се земат предвид и во корелација спецификите на менталитетот, културолошкото наследство и традиците на поднебјето, национална историја, географска местоположба и конфигурација, екосистемот, новите технологии и потребите на глобалниот пазар на труд и човечки ресурси. Оттука произлегува дека е потребно да се тргне од темелот – утврдување на сетот морални вредности, околу кои ќе гравитира заедницата, односно
  општеството. Истите треба да бидат компас кој ќе го одреди правецот во креирањето на образовната парадигма“, стои изборната програма на „Глас за Македонија“.

  Од партијата најавува единствен модел на задолжително десетгодишно образование, со функционално поврзување на основното и средното образование, воведување на концептот наставник-волонтер, како и ширење на мрежата на воспитно образовни институции.

  Планираат и изградба на модерен студентски град во Скопје, како и изградба на студентски домови во Битола, Штип и Тетово. Според програмата, се предвидува помош во изнајмувањето соби на студенти, со тоа што државата би му давала 3.000 денари месечно на секој студент кој изнајмува приватно легло. Се предвидува и студентска/ученичка карта за 50% субвенциониран превоз, литература, посети на културни настани и користење на спортски објекти и еден оброк секојдневно.

  Се најавуваат фондови за стипендирање ученици и студенти, за поддршка на научноистражувачката дејност, и за најталентирани студенти во сите области. Дополнително, во програмата се предвидува секој правен субјект, кој годишно има добивка над 3 милиони евра, ќе издвојува 0,5% од таа добивка за наука и образование.

  Една од нивните идеи е и формирање нов сектор во Министерството за образование и наука за анализи и квалитет на образованието, како и воведување на национални стандарди за избор на професори во наставно-научни звања.

  Целосната нивната изборна програма може да ја погледнете на следниов ЛИНК.

  1. Граѓанско демократска унија – ГДУ

  И Граѓанско демократската унија својата изборна програма за образованието ја започнува со став дека е неопходна Национална образовна стратегија, како јавно добро, на кое ќе се темелат сите образовни реформи во иднина.

  Еден од приоритетите на оваа политичка партија е намалување на часовите во основното и средното образование, кое би требало да се одвива паралелно со намалување на бројот на учениците во една паралелка.

  „’Утринава ќе сликаме, а подоцна ќе учиме математика и физика’ е концепт кој ги уништува и потенцијално добрите сликари, математичари и физичари“, стои во нивната програма.

  ГДУ смета и дека се потребни промени во насока на автономијата на наставниците, во поглед на нивниот индивидуален пристап и реализација на наставата, како и зголемување на платите на наставниците на ниво повисоко од просечната македонска плата.

  „Обуките и усовршувањата треба да го напуштат сегашниот концепт на „обуки за сè и ништо,“ a тие да бидат адекватни на предметите и наставните програми за кои се квалификувани да ги предаваат. Процесот на „дебирократизација“ може да почне уште следната учебна година. Првичните измени треба да ја променат перцепцијата за нашето образование од ‘морам’ во ‘сакам’“, пишува во нивната програма.

  Од партијата сметаат и дека без проблеми може да се формираат научно-истражувачки центри во рамките на министерствата, каде потенцијалните производи потоа можат да бидат сопственост на самото министерство, да бидат понудени на пазарот или да бидат интелектуална сопственост на самите автори.

  Платформата за изборите на Граѓанско демократската унија може да ја погледнете на следниов ЛИНК.

  1. Интегра – Македонска конзервативна партија

  „Интегра“ смета дека подобрување на квалитетот на образованието најдобро ќе се обезбеди на конкурентен пазар и со диверзитет во слободата на изборот.

  Тие се залагаат за воведување на ваучеризација, со која би се изедначило јавното и приватното образованиe преку слобода на избор на образовната институција. Велат дека преку ваков проект, Владата ќе ја смени доминантната форма на финансирање во образованието.

  „Цената на школување на еден студент на државен универзитет во моментов изнесува цирка 50.000 евра, зависно од областа на студии, а цената на школување на студент на приватен универзитет изнесува 5.000 евра по студент. Ваквите големи разлики ќе мора да се испеглаат и да се воведе балансиран модел кој првенствено ќе фаворизира квалитетни студии и врвно образование на сите универзитети во Македонија“, стои во нивната програма.

  Дополнително најавуваат дека нивен приоритет ќе биде достоинството на наставникот, со тоа што тој треба да биде ослободен од секој непотребен товар, подобрувајќи го амбиентот во кој работи.

  Од партијата најавуваат и враќање на градинките во надлежност на Министерството за образование и наука, изградба на модерен студентски град во Штип, како и пораст на платите и научните работници во високото образование со коефициент 3,3 од просечната плата во државата.

  Од „Интегра“ велат дека доколку би дошле во позиција да одлучуваат во Владата, инвестициите за истражување и развој во четиригодишниот мандат ќе се подигне на 0,8% од БДП, привлекување приватни инвестиции во унапредување на и јавно-приватно партнерство кои би воделе кон капацитети за производство на уреди на електрична енергија од обновливи извори и посебна програма за финансирање на мали проекти на млади истражувачи.

  Дополнително најавуваат партнерски проект со НАСА за научна астрономска опсерваторија на локалитетот Кокино, како и меѓународно партнерство за основање научно-истражувачки центар на локалитетот Алшар за истражувања и експлоатација поврзани со лорандит и неутрино.

  Од Интегра планираат и преструктуирање на Агенцијата за млади и спорт во Агенција за млади.

  Целосната изборна платформа на Интегра може да ја најдете на следниов ЛИНК.

  1. Демократска унија за интеграција

  На интернет страницата на Демократската унија за интеграција (ДУИ) не успеавме да ја најдеме нивната изборна програма за претстојните парламентарни избори. Од партијата не добивме никаков одговор и на нашите барања да ни ја достават нивната програма.

  Од она што беше соопштено изминативе денови, дел од предлозите кои ДУИ ги имаат за образованието се: стручно училиште во секоја општина, задолжително предучилишно образование, 600 евра минимална плата за наставници, како и задолжителен албански јазик за секој ученик од петто одделение.

  1. СДУ – Скопје / Македонски концепт | 11. Единствена Македонија | 12. МОРО – Работничка партија | 13. Народна партија на Ромите

  Овие четири политички партии, кои ќе се натпреваруваат на претстојните избори, или не ни доставија изборни програми, или пак немаат предвидено ништо конкретно за образованието во нивните платформи.

  Од „Македонски концепт“ не одговорија на нашето барање да ни достават своја изборна програма, а на нивната интернет страница може да се најде „Граѓански манифест“ во кој само општо се наведува дека постојано ќе вложуваат во подигање на нивото на образованието на сите нивоа. Партијата „Единствена Македонија“ нема ниту збор за образованието во својата изборна платформа, Од МОРО – Работничка партија не најдовме нивна интернет страница, а не ни одговорија на нашето барање преку социјалните мрежи да ни ја достават својата изборна платформа. Додека за Народната партија на Ромите, која ќе се трка на изборите само вo изборната едниница 2, не успеавме да најдеме ниту нивна официјална интернет страница, ниту официјален профил на социјалните мрежи за комуникација.

  1. ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“

  Коалицијата „Обнова на Македонија“, предводена од ВМРО-ДПМНЕ е единствената која во својата програма, за секој образовен проект, има наведено и конкретни датуми за нивна реализација, како и потребни средства кои би се издвоиле за таа намена.

  Оваа опција најавува дека нивни образовни приоритети во следните четири години ќе бидат зголемување на средствата за образование од 3,7 на 5 проценти од БДП, пет проценти повисоки плати за наставниот кадар и најмалку 1% од БДП кој ќе се одвојува за науката.

  „Новата образовна и научно-истражувачка стратегија што ВМРО-ДПМНЕ ја предлага, содржи мерки и проекти во насока на модернизирање на образованието и подобрување на условите за стекнување на функционално знаење, кое ќе биде соодветно вреднувано на пазарот на труд, знаење кое ќе ги направи младите добри граѓани и успешни професионалци. ВМРО-ДПМНЕ се обврзува континуирано да воведува квалитетни механизми за унапредување на наставните планови и програми, осовременување на методологијата и наставните помагала и квалитетот на наставниот кадар. Владата на ВМРО-ДПМНЕ се обврзува да обрне особено внимание на спречување на одливот на работоспособни кадри“, стои во програмата.

  Тие предвидуваат скоро 30 милиони евра за изградба и реконструкција на основни, средни училишта и факултети, а од политичката опција велат дека во првите 100 дена ќе се мапираат состојбите и ќе се изготви конкретен предлог за тоа каде е најпотребно да се инвестира во образовни објекти, во соработка со општините и универзитетите.

  Од ВМРО-ДПМНЕ и Коалцијата најавуваат и национална дигитална платформа за далечинско учење „Еден клик“, а Агенцијата за млади и спорт ќе овозможи функционирање на електронска платформа за млади, која ќе ги содржи сите информации во врска со кариерен и образовен развој на младите.

  Нивна заложба е и комерцијализација на работата на средните стручни училишта преку отворање на компании во самите училишта. Во програмата се предвидуваат и формирање паралелки за висока технологија во одредени средни училишта од областа на „ИКТ“ и „СТЕМ“.

  Доколку дојдат на власт, од Коалицијата најавуваат ревидирање на Законот за високо образование, осовременување на наставничките факултети и подобрување на стандардот на универзитетскиот кадар преку 5% зголемување на платите годишно. Во програмата се предвидува и создавање база на домашни научни списанија, во која ќе имаат пристап сите студенти и научници од македонските универзитети.

  Во програмата се предвидува промена на статусот на студентите од приватна квота доколку во првата година од студиите оствариле просек од 8,5, како и целосни постдипломски стипендии за најдобрите 5% од студентите на додипломските студии од секој државен факултет и целосна дигитализација на процесот на аплицирање за стипендиите.

  Планираат 40 милиони евра за целосно реновирање и реконструкција на студентските домови, со целосна замена на дотраениот мебел и простори за културно забавен живот, фитнес зони и читални за студентите.

  Се предвидува и отворање на Центар за когнитивни науки, како и Институт за национална генетика за „развивање на домородни успешни видови, соеви, лози на растенија и животни, микроорганизими за подобрување на квалитетот и конкурентноста на македонскиот пазар во странство“.

  Целосната изборна програма на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на Македонија“ може да ја најдете на следниов ЛИНК.

  1. Твоја партија

  Најновата партија на македонската политичка сцена смета дека е потребно да се смени начинот на кој се гледа на вложувањата во образованието – од трошок, во инвестиции.

  Според нив треба значително зголемување на инвестициите во образованието – на ниво од 6% од БДП, наместо сегашните 3,7%. Истовремено, за зајакнување на независноста на образовните институции и нивно прилагодување на специфичните потреби на заедниците, тие велат дека е потребно воведување на блок-дотации за сите нивоа на образование, вклучително и за високото.

  Во нивната изборна платформа најавуваат и промени во обуката на наставници и промени во програмите кои ќе поддржуваат образование кое промовира: достоинство, почитување на разликите, еднаквост и солидарност. Образование кое ќе овозможува стекнување знаења и вештини потребни во животот, кои овозможуваат учество во одлучувањето и поттикнуваат критичко размислување.

  Од „Твоја“ велат дека во основните програми на секое ниво на образование ќе се внесат знаењата за климатските промени и вештините за справување со нив, како и знаењата за заштитата на животната средина.

  Тие сметаат дека треба намалување на наставните програми и развој на дополнителни содржини насочени кон развој на вредности и вештини – по принципот „помалку часови, подолг престој во училиште“.

  „На Македонија не ѝ е потребен образовен систем кој единствено ќе создава квалификувани работници кои можат да заземат високо-технолошки, високо квалификувани работни места во иднината туку образование кое секому ќе му даде знаење и вештини  кои ќе му овозможат полно учество во општеството и исполнет живот. „Твоја“ поддржува градење сеопфатно, инклузивно и интегрирано образование во чиј центар се наоѓа ученикот, во кое ќе се развиваат современи програми кои ќе нудат  знаења, вештини и компетенции кои соодветствуваат на потребите на едно демократско и мултикултурно општество, кои се барани на пазарот на трудот и ги подготвуваат граѓаните на Македонија за новите предизвици во глобални размери“, стои во нивната програма.

  Од Твоја велат дека нивните заложби особено ќе бидат во поддршка на центрите и организациите кои нудат неформално образование, како и креирање систем за дополнително сертифицирано образование за повозрасното население, над 55 години.

  За високото образование ќе се земаат позитивни искуства од други држави. Планираат намалување на бројот на универзитети кои се финансирани од државата, а зголемување на квалитетот на наставата.

  Целосната програма на „Твоја“ може да ја најдете на следниов ЛИНК.

  ***

  Предвремените парламентарни избори ќе се одржат на 15-ти јули, а на нив право на глас ќе имаат вкупно 1.814.263 граѓани на 3.840 избирачки места.

  За да го остварат своето право на глас, граѓаните ќе мора да имаат важечка лична карта или пасош.

  Кампањата завршува на 12-ти јули на полноќ, а на изборниот ден ќе се гласа од 7 наутро до 21 часот навечер.

  На 13-ти јули право на глас ќе имаат граѓаните кои се во изолација поради коронавирусот, додека на 14-ти јули ќе гласаат болните и изнемоштените лица и лицата кои се во затвор, притвор или домашен притвор.

  Изборите ќе се спроведуваат според посебни здравствени протоколи, со заштитни маски и одржување дистанца, средства за дезинфекција и проветрување на гласачките места.

  Даниел Евросимоски

 • Nga pagë minimale prej 600 euro për mësuesit, deri në observator me NASA në Kokino – Çfarë premtojnë partitë në arsim?

  Një thënie e njohur thotë se më së shumti gënjehet pas gjuetisë, gjatë luftës dhe para zgjedhjeve.

  Në këto zgjedhje të parakohshme parlamentare qytetarët tashmë mund të dëgjojnë dhe lexojnë premtime nga më të ndryshmet nga politikanët, spotet metiadike dhe programet e tyre zgjedhore. Ndërsa terminët kryesor në lajmet më shpesh përfshijnë reformat ekonomike, infrastrukturore ose ligjore, Radio MOF vëzhgoi pjesën e arsimit në programet zgjedhore të të gjitha partive që do të jenë në fletëvotimet në zgjedhjet e 15 korrikut.

  Si gjatë çdo zgjedhje të mëparshme edhe kësaj here pothuajse të gjitha partitë politike konsiderojnë se janë pikërisht ato që kanë formulën se si të lëvizë arsimi maqedonas në drejtimin e duhur. Nuk ka parti e cila nuk premton investime më të mëdha në këtë sektor, rritje të pagave të kuadrit arsimor, tekste shkollore dhe programe mësimore më të mira si dhe modernizim të arsimit. Shpesh, shumë prej projekteve të partive janë të ngjashme, me disa përjashtime, rrallë kush prej partive në programet zgjedhore tregojnë se sa kushtojnë këto reforma, si do të zbatoheshin dhe nga do të vinin paratë.

  Përshtypja e përgjithshme që merret nga leximi i të gjitha programeve është se rrallë mund të gjesh vizion të freskët për arsimin maqedonas ose disa ide inovative. Projektet që ofrohen, zakonisht janë parë, të kopjuara nga disa programe të mëparshme ose janë duke u realizuar. Disa premtime nga ana tjetër duken aq të pabesueshme sa që dikujt mund t’i duken mjet për tallje.

  Ne u përpoqëm që t’i sistemojmë premtimet kryesore të partive politike. I veçuam ato që dallohen më shumë nga të tjerat dhe do t’i veçojmë pikat kryesore të planeve të tyre në fushën e arsimit.

  Meqenëse çdo renditje do të kishte favorizime të caktuara, vendosëm t’i paraqesim programet e partive sipas rendit që u është dhënë në fletëvotim me short.

  Për katër parti, që do të marrin pjesë në zgjedhje, nuk mundëm t’i gjejmë programet zgjedhore, ose në programet e tyre nuk ka projekte konkrete në fushën e arsimit.

  1.Partia Demokratike Shqiptare – PDSH

  Për Partinë Demokratike Shqiptare, një nga prioritetet për ngritjen e cilësisë së arsimit është harmonizimi i legjislacionit maqedonas me atë të Bashkimit Evropian, por ata gjithashtu japin analizë të tendencave demografike në Maqedoninë e Veriut që të bëhen strategji përkatëse në të gjitha nivelet e arsimit.

  Sipas tyre, nevojitet përfshirje më e madhe e fëmijëve në arsimin parashkollor, dhe premtimi i tyre është të sigurojnë institucione të mjaftueshme parashkollore në mjedise ku shumica e banorëve janë shqiptarë.

  Ata gjithashtu besojnë se librat shkollorë duhet të rishikohen, duke përfshirë më shumë përmbajtje mësimore mbi historinë dhe kulturën e shqiptarëve. Planet e tyre gjithashtu përfshijnë hapjen e qendrave për fëmijë me nevoja të veçanta në gjuhën shqipe.

  Partia planifikon të ndërpresë maturën shtetërore për vitin shkollor 2019/2020, si dhe trajnime për mësuesit për mësimin në distancë dhe modernizimin e mësimdhënies përmes përdorimit më të madh të teknologjisë.

  Në arsimin e lartë, paralajmërojnë ristrukturim të programeve studimore, për harmonizimin e tyre me tregun e punës dhe bashkëpunim më të madh me programe ndërkombëtare dhe institucione shkencore.

  Programin e tyre zgjedhor mund ta gjeni në LINK-un në vijim, në dispozicion vetëm në gjuhën shqipe.

  2.Demokratë

  Partia politike “Demokratë” në programin e saj zgjedhor shpall reformat arsimore që, siç thonë ata, do të rikthenin prodhimin e stafit cilësor dhe do të mbanin stafin që ka përfunduar arsimin e tyre në vend.

  Ata planifikojnë ta bëjnë të mundur këtë me heqjen e klasës së nëntë dhe me rishikimin e teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore. Sipas tyre, stafi mësimor duhet të kalojë një test falas për valorizimin e gatishmërisë individuale dhe duhet të zvogëlohet numri i lëndëve për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën.

  “Fakti që eksperimentet me programe arsimore të vendeve të huaja u lejuan në Maqedoni, gjatë çka fëmijët tanë duhet të mësojnë sipas librave shkollorë të dikujt, të cilat janë përkthyer në një nivel të ulët fyes, rezultoi me prodhimin e fëmijëve pa njohuri themelore, madje edhe të gabuara. “Duke pasur parasysh rëndësinë e arsimit, partia “Demokratë” planifikojnë të bëjnë ndryshime thelbësore në këtë fushë të shoqërisë në mënyrë që të kthehet prodhimi i stafit të shëndetshëm dhe cilësor për të gjitha profesionet e nevojshme në shoqëri”, thuhet në programin e tyre zgjedhor.

  Ata gjithashtu paralajmërojnë anulimin e arsimit të mesëm të detyrueshëm, ndërsa si alternative thonë se do të përforcohet arsimi cilësor, pas së cilës secili individ do të jetë në gjendje të gjejë një punë të paguar mirë.

  Në arsimin e lartë “Demokratët” planifikojnë parim të vlerësimit nga një agjenci e sapo formuar për valorizim, e cila do të sigurojë pasqyrë të vërtetë të cilësisë së stafit dhe programeve mësimore në fakultetet dhe universitetet maqedonase. Njëkohësisht, ata thonë se planifikojnë të rishikojnë diplomat e të diplomuarve, të cilat do të vlerësohen se nuk janë në përputhje me rregullat ligjore, si dhe titujt e profesorëve të punonjësve në fakultete dhe universitete.

  Për të stimuluar studentët, partia ofron formimin e grupeve shkencore në fakultete me studentët më të mirë dhe udhëzimin e tyre të punojnë në disa nga fabrikat e Maqedonisë.

  Partia propozon gjithashtu investime më të mëdha në projekte shkencore dhe grante stimuluese për shkencëtarët më të suksesshëm, si dhe revizion të punës financiare dhe ligjore të institucioneve shkencore.

  Programin e tyre mund ta shikoni në LINK-un, në vijim.

  3.Koalicioni Mundemi

  Koalicioni “Mundemi”, i udhëhequr nga Lidhja Social Demokratike e Maqedonisë (LSDM), në programin e tyre zgjedhor paralajmërojnë “arsim cilësor të qasshëm për të gjithë”.

  Ata paralajmërojnë se për tre muaj do të përfundojnë analizën e rezultateve të testimit PISA dhe se deri në shtator, me angazhimin e ekspertëve të huaj të cilët do të bashkëpunojnë me edukatorët maqedonas, do të hartohet “Plan menjëherë” për reforma reale dhe të shpejta në arsim. Një nga qëllimet e përcaktuara në programin e tyre zgjedhor është arritjet mesatare të nxënësve maqedonas në PISA 2021 të rritet për minimum 10 pikë në krahasim me testin e vitit 2018.

  Paralelisht, në programin e tyre zgjedhor janë planifikuar teste anonime të ngjashme me PISA çdo semestër në secilën shkollë.

  Koalicioni gjithashtu njofton investime në modernizimin e mësimdhënies, lidhjen e të gjitha shkollave fillore me internet me shpejtësi të lartë dhe klasat interaktive, si dhe prezantimin e arsimit mediatik në shkolla përmes përmbajtjes mësimore që do të zhvillojë të menduarit logjik dhe nxjerrja e përfundimeve të vlefshme bazuar në fakte.

  “Do të mundësojmë lidhjen e përmbajtjeve mësimore me situata praktike me qëllim të krijimit të arsimit për punësim. Do të krijojmë kushte për më tepër punë praktike me përdorimin e teknologjisë moderne dhe mjeteve ndihmëse vizuale moderne. Me zhvillimin e kompetencave digjitale, të rinjve do tu mundësojmë të krijojnë personalitete që do të ballafaqohen me risitë, ndryshimet dhe nevojat e kohës së re”, thuhet në program.

  Në mesin e premtimeve të tyre janë edhe ndryshimi i plotë i sistemit për botimin e librave shkollorë dhe rishqyrtimin e librave shkollorë të caktuar për shkak të vjetërsisë së përmbajtjeve, gjuhës jo përkatëse dhe stereotipeve. Gjithashtu njoftojnë se librat elektronikë do të jenë në dispozicion për çdo nxënës në të gjitha gjuhët e mësimit.

  “Mundemi” njofton ndërtimin ose rindërtimin e 15 objekteve shkollore, si dhe rindërtimin e të gjitha konvikteve studentore në Maqedoninë e Veriut.

  Shteti, sipas planit të tyre, do të financojë të gjithë fëmijët dhe të rinjtë nën moshën 25 vjeç, të cilët dëshirojnë të mësojnë maqedonisht, shqip, turqisht, vllah, serbisht ose në gjuhën rome.

  Në arsimin e mesëm ata planifikojnë të vazhdojnë fokusin në arsimin dual, si dhe vendosjen e vendit të ri të punës në shkollat e mesme profesionale – administrator mësues për bashkëpunim të shkollës me subjektet ekonomike.

  LSDM dhe Koalicioni gjithashtu njoftojnë një rritje shtesë të pagave të mësuesve, ulje të obligimeve të tyre administrative dhe avancim të karrierës së tyre.

  Plani i tyre është të ulin papunësinë e të rinjve nën 17% deri në vitin 2024.

  Në fushën e shkencës, ata thonë se do të themelohet një departament special për kërkime shkencore në Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, në mënyrë që ndarja totale për shkencën të arrijë 1,5% të BPV-së deri në vitin 2024.

  “Mundemi” premtojnë gjithashtu të rindërtojnë bibliotekat, për një qëndrim më të rehatshëm të lexuesve, si dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme për lexuesit, ndërsa nxënësit dhe të rinjtë do të fitojnë anëtarësim falas në vitin e parë.

  Paralajmërohet edhe hapja e qendrave kulturore rinore në Strumicë, Ohër, Resnjë, Gostivar dhe Shën Nikollë.

  Programin e plotë të Koalicionit “Mundemi” mund ta shikoni në LINK-un, në vijim. Versionin në gjuhën shqipe mund ta gjeni në këtë LINK.

  4. E majta

  Reformat arsimore në programin zgjedhor të partisë politike “E majta” titullohen “Edukim falas për të gjithë – nga kopshti deri në doktoraturë”. Ndër paralajmërimet më befasuese, partia planifikon të vendosë arsimin e lartë plotësisht falas dhe të ndalojë shkolla fillore, të mesme dhe institucione të arsimit të lartë, private.

  E majta gjithashtu planifikon të ristrukturojë institucionet në sistemin arsimor duke thjeshtuar dhe de-burokratizuar ato, revizion të planeve mësimore dhe programeve dhe zvogëlimin e numrit të testeve në shkolla për llogari të provimit me gojë. Ata paralajmërojnë anulimin e provimit ekstern dhe provimeve të maturës, si dhe punësimin e defektologëve dhe logopedëve në të gjitha shkollat fillore.

  “E majta është e pozicionit të vendosur se është i nevojshëm një transformim i plotë i arsimit maqedonas. Ne jemi të përkushtuar për një transformim që do të zhdukë plotësisht logjikën e korporatave nga arsimi, me heqjen graduale të të gjitha institucioneve private në sistemin arsimor dhe vendosjen e një sistemi të vetëm qendror të institucioneve arsimore që do të lidhen dhe do të ndjekin njëri-tjetrin”, thuhet në platformën e tyre.

  Në programin e tyre zgjedhor, paralajmërojnë kufizime ligjore për raportin midis numrit të edukatoreve / përkëdhelëseve dhe numrit të fëmijëve në kopshte, ndërsa në arsimin fillor dhe të mesëm paralajmërojnë mësim tërë ditor në sa më shumë shkolla dhe profilizimin e nxënësve që nga mosha e hershme për t’i drejtuar ato në profesione ku do të përdorin talentet e tyre.

  Po ashtu bëhet e ditur se do të forcohen kriteret për regjistrimin në Akademinë Pedagogjike, si dhe rritja e pagave të arsimtarëve në nivel prej të paktën 1,5 herë më e lartë se paga mesatare në vend.

  Në Programin e partisë paralajmërohet kufizimi i universiteteve shtetërore në katër – Shkup, Manastir, Shtip dhe Tetovë, heqjen e studimeve të shpërndara në të gjitha fakultetet dhe rivendosjen e provimeve pranuese në fakultete.

  Ata planifikojnë të rrisin buxhetin për arsimin e lartë në pjesën e kërkimeve dhe zhvillimit, si dhe të rrisin pagat e profesorëve të universitetit, profesorëve ndihmës, asistentëve dhe demonstruesve.

  “E majta” paralajmëron gjithashtu online bibliotekë, me të gjithë librat e detyrueshëm dhe librat shkollorë, për realizimin e “E-mësimit”, pajisje moderne për shkolla për mësim praktik dhe arsim digital, lloje të reja të bursave, transport falas urban dhe transport ndër urban për nxënësit, ndërsa një nga idetë e tyre është të shfuqizojnë Ministrinë e Kulturës dhe e njëjta t’i bashkëngjitet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

  Programin e tyre të plotë mund ta gjeni në LINK-un, në vijim.

  5.Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa

  Gjatë pandemisë me koronavirusin nga koalicioni i Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativa, paralajmërojnë platformë shtetërore për mësimin në distancë në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë. Sipas planit të tyre, këto platforma duhet të jenë të sigurta dhe të lehta për t’u përdorur, me një nivel të lartë mbrojtjeje të të dhënave personale të përdoruesve.

  Platformat e planifikuara duhet të jenë plotësisht të integruara me ditarin elektronik, librat elektronikë, bibliotekat dhe sistemet e provimeve, dhe për ta bërë këtë, partitë premtojnë të përmirësojnë sistemin e identifikimit elektronik, ku secili nxënës, mësues, student ose profesor do të kishte një identifikues të vetëm për përdorim dhe qasje në të gjitha sistemet.

  “Në këtë mënyrë, mësimi në distancë nuk duhet të jetë vetëm një opsion rezervë, i cili do të përdoret në rrethana emergjente, por pjesë e integruar e sistemit arsimor të RMV-së. Për këtë qëllim, qeveria jonë do të krijojë sistemet e mësipërme të mësimit në distancë, të cilat do të përdoren dhe integrohen gjatë sistemit tradicional të arsimit”, thuhej në programin e tyre.

  Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa gjithashtu njoftojnë se në 100 ditët e para të qeverisë ata do të krijojnë një “letërnjoftim” për secilin institucion arsimor për të krijuar një panoramë të qartë të situatës strukturore në shkollat, pasqyrë të kushteve hapësinore në të cilat mbahet mësimi, objektet sportive, amortizimi, stafi mësimor, numri i studentëve, planet për mbrojtje nga zjarri dhe aksidentet dhe informacione të tjera.

  Ky Koalicion njofton gjithashtu vendosjen e mentorimit në arsimin fillor dhe të mesëm, krijimin e shkollave të mesme për teknologji dhe shkenca digjitale në Shkup, Tetovë dhe Manastir, në të cilat numri i studentëve nuk do të kalojë 15 në klasat dhe krijimin e klubeve për inovacion në arsimin fillor dhe të mesëm. Për më tepër, ata planifikojnë të kthejnë shkollat verore dhe dimërore, të krijojnë një fond për zhvillimin e shkencës dhe të rrisin pagat për punëtorët në arsim dhe shkencë.

  Ata gjithashtu njoftojnë afirmimin e arsimit profesional, përfshirjen e kompanive në përgatitjen e programeve mësimore, riorganizimin e universiteteve dhe punën praktike për studentët në institucionet publike.

  Programin e tyre të plotë mund ta gjeni në maqedonisht në LINK-un, në vijim dhe në shqip në LINK-un, në vijim.

  6.Zëri për Maqedoninë

  Ky opsion politik në programin e tyre arsimor konsideron se është e nevojshme të hartohet një strategji arsimore që synon formimin e një personi të pavarur përmes modeleve arsimore që iniciojnë kureshtje, imagjinatë, risi, vetë-iniciativë, bashkëpunim dhe frymë sipërmarrëse.

  “Sistemi i ri duhet të ndërtohet me një qasje holistike. Është e nevojshme të merret parasysh korrelacioni midis specifikave të mentalitetit, trashëgimisë kulturore dhe traditave të vendit, historia kombëtare, vendndodhja gjeografike dhe konfigurimi, ekosistemi, teknologjitë të reja dhe nevojat në tregut global të punës dhe burimet njerëzore. Nga kjo rrjedh se është e nevojshme të fillohet nga themeli – përcaktimi i grupit të vlerave morale, rreth të cilave komuniteti do të gravitojë komuniteti, përkatësisht shoqëria. Ato, duhet të jenë një busull që do të përcaktojë drejtimin në krijimin e paradigmës arsimore ”, thuhet në programin zgjedhor të”Zëri për Maqedoninë “.

  Partia shpall një model të vetëm të arsimit të detyrueshëm dhjetëvjeçar, me një lidhje funksionale midis arsimit fillor dhe të mesëm, prezantimin e konceptit mësimdhënës-vullnetar, si dhe zgjerimin e rrjetit të institucioneve arsimore.

  Ata gjithashtu planifikojnë të ndërtojnë një qytet modern studentor në Shkup, si dhe të ndërtojnë konvikte studentore në Manastir, Shtip dhe Tetovë. Sipas programit, ndihma sigurohet në marrjen me qira të dhomave të studentëve, me atë që shteti do t’i japë 3.000 denarë në muaj secilit student që merr me qira shtrat privat. Parashihet edhe karta studentore / nxënës për transportin e subvencionuar 50%, literaturë, vizita në ngjarje kulturore dhe përdorimin e objekteve sportive dhe një shujtë çdo ditë.

  Paralajmërohen fonde për bursa për nxënës dhe studentë, për të mbështetur kërkime shkencore dhe për studentë më të talentuar në të gjitha fushat. Për më tepër, programi parashikon që çdo person juridik, i cili në vit ka fitim prej mbi 3 milion euro, të ndajë 0,5% të këtij fitimi për shkencë dhe arsim.

  Një nga idetë e tyre është krijimi i një sektori të ri në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për analizën dhe cilësinë e arsimit, si dhe prezantimin e standardeve kombëtare për zgjedhjen e profesorëve në tituj arsimor-shkencor.

  Programin e tyre mund ta shikoni në LINK-un, në vijim.

  7.Unioni Demokratik Qytetar – UDQ

  Unioni Demokratik Qytetar gjithashtu fillon programin e tij zgjedhor për arsimin me qëndrimin se një strategji kombëtare arsimore të jetë e nevojshme, si një e mirë publike, në të cilën do të bazohen të gjitha reformat arsimore në të ardhmen.

  Një nga prioritetet e kësaj partie politike është ulja e orëve në arsimin fillor dhe të mesëm, i cili duhet të zhvillohet paralelisht me uljen e numrit të nxënësve në një klasë.

  “Në mëngjes do të pikturojmë, dhe më vonë do të mësojmë matematikë dhe fizikë”, është koncept që shkatërron piktorët potencialë, matematikanët dhe fizikantët”, thuhet në programin e tyre.

  UDQ gjithashtu beson se ndryshimet janë të nevojshme në drejtim të autonomisë së mësimdhënësve, në drejtim të qasjes së tyre individuale dhe zbatimit të mësimdhënies, si dhe rritjes së pagave të mësimdhënësve në nivel më të lartë se paga mesatare e Maqedonisë.

  “Trajnimi dhe aftësimi duhet të braktisin konceptin aktual “trajnime për çdo gjë dhe për asgjë” dhe të jenë adekuate për lëndët dhe programet mësimore për të cilat ata janë të kualifikuar për të dhënë mësim. Procesi i “de-burokratizimit” mund të fillojë qysh në vitin e ardhshëm shkollor. “Ndryshimet fillestare duhet të ndryshojnë perceptimin e arsimit tonë nga” duhet”në “dua”, shkruan në programin e tyre.

  Nga partia besojnë gjithashtu se qendrat e kërkimit shkencor mund të krijohen brenda ministrive pa asnjë problem, ku produktet e mundshme më pas mund të jenë në pronësi të vetë ministrisë, të ofruara në treg ose të jenë pronë intelektuale e vetë autorëve.

  Platformën zgjedhore të Unionit Demokratik Qytetar mund ta lexoni në LINK-un, në vijim.

  8.Integra – Partia Konservatore e Maqedonisë

  “Integra” beson se përmirësimi i cilësisë së arsimit do të sigurohet më së miri në treg konkurrues dhe me larmi në lirinë e zgjedhjes.

  Ata angazhohen për vendosjen e kuponëve, të cilat do të barazonin arsimin publik dhe privat përmes lirisë për të zgjedhur institucionin arsimor. Thonë se përmes një projekti të tillë, qeveria do të ndryshojë formën mbizotëruese të financimit në arsim.

  “Kostoja e shkollimit për një student në universitet shtetëror aktualisht është rreth 50.000 euro, në varësi të fushës së studimit, dhe pagesa e shkollimit për një student në universitet privat është 5.000 euro për student. “Dallimet të tilla të mëdha do të duhet të zbardhen dhe do të prezantohet model i ekuilibruar që do të favorizojë kryesisht studimet e cilësisë së lartë në të gjitha universitetet në Maqedoni”, thuhet në programin e tyre.

  Përveç kësaj, ata njoftojnë se përparësia e tyre do të jetë dinjiteti i mësuesit, me faktin se ai duhet të lirohet nga çdo ngarkesë e panevojshme, duke përmirësuar mjedisin në të cilin ai punon.

  Partia njofton gjithashtu kthimin e kopshteve nën juridiksionin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ndërtimin e një qyteti modern studentor në Shtip, si dhe rritjen e pagave dhe shkencëtarëve në arsimin e lartë me një koeficient 3,3 nga paga mesatare në vend.

  Nga “Integra”  thonë se nëse do të ishin në pozitë të vendosin në Qeveri, investimet në kërkime dhe zhvillim në afat katër vjeçar do të rriten në 0,8% të BPV-së, duke tërhequr investime private për të promovuar partneritet publik-privat që do të çonte në lehtësira për prodhimin e pajisjeve elektrike nga burime të rinovueshme dhe program i veçantë për financimin e projekteve të vogla të studiuesve të rinj.

  Për më tepër, ata paralajmërojnë projekt partneriteti me NASA-n për Observator shkencor astronomik në lokalitetin Kokino, si dhe partneritet ndërkombëtar për themelimin e qendrës kërkimore në lokalitetin Alshar për kërkime dhe eksploatime në lidhje me lorandit dhe neutrino.

  Nga “Integra” gjithashtu planifikojnë të ristrukturojë Agjencinë për Rini dhe Sport në Agjenci për Rini.

  Platformën e plotë zgjedhore të Integra mund ta gjeni në LINK-un në vijim.

  9.Bashkimi Demokratik për Integrim

  Në faqen e internetit të Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), nuk e gjetëm programin e tyre zgjedhor për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nuk morëm asnjë përgjigje nga partia, në lidhje me kërkesat tona të na paraqesin programin e tyre.

  Nga sa është paralajmëruar ditët e fundit, disa nga propozimet që BDI ka për arsimin janë: shkolla profesionale në secilën komunë, arsimi parashkollor i detyrueshëm, 600 euro rroga minimale për mësuesit dhe gjuha shqipe e detyrueshme për çdo nxënës nga klasa e pestë.

  10.SDU – Shkup / Koncept maqedonas | 11. Maqedonia unike | 12. MORO – Partia e Punëtorëve | 13. Partia Popullore e Romëve

  Këto katër parti politike, të cilat do të garojnë në zgjedhjet e ardhshme, ose nuk kanë paraqitur programe zgjedhore, ose nuk kanë parashikuar asgjë konkrete për arsimin, në platformat e tyre.

  Nga “Koncepti Maqedonas” nuk iu përgjigj kërkesës sonë për të paraqitur programin e tyre zgjedhor, dhe në faqen e tyre të internetit mund të gjeni “Manifestin Qytetar” në të cilin vetëm në përgjithësi thuhet se ata vazhdimisht do të investojnë në ngritjen e nivelit të arsimit në të gjitha nivelet. Partia “Maqedonia e Bashkuar” nuk ka thënë asnjë fjalë për arsimin në platformën e saj zgjedhore. Nga MORO – Partia e Punës nuk e gjetëm ueb faqen e tyre, ndërsa nuk iu përgjigjën kërkesës sonë përmes rrjeteve sociale për të paraqitur platformën e tyre zgjedhore. Ndërsa për Partinë Popullore e Romëve, e cila do të garojë në zgjedhje vetëm në njësinë zgjedhore 2, nuk kemi arritur të gjejmë as internet faqen e tyre zyrtare, as profilin zyrtar në rrjetet sociale për komunikim.

  14.VMRO-DPMNE dhe Koalicioni “Ripërtëritja e Maqedonisë”

  Koalicioni “Ripërtëritja e Maqedonisë”, e udhëhequr nga VMRO-DPMNE është i vetmi që në programin e tij, për secilin projekt arsimor, ka deklaruar data specifike për zbatimin e tyre, si dhe fondet e nevojshme që do të ndaheshin për atë qëllim.

  Ky opsion paralajmëron, se prioritetet e tyre arsimore në katër vitet e ardhshme do të jenë rritje e fondeve për arsimin nga 3,7 në 5 përqind të BPV-së, pesë përqind paga më të larta për mësuesit dhe të paktën 1% e BPV-së që do të ndahen për shkencë.

  “Strategjia e re e arsimore dhe shkencore – kërkimore e propozuar nga VMRO-ДПМНЕ përmban masa dhe projekte që synojnë modernizimin e arsimit dhe përmirësimin e kushteve për njohuri funksionale, të cilat do të vlerësohen siç duhet në tregun e punës, njohuri që do t’i bëjë të rinjtë qytetarë të mirë dhe profesionistë të suksesshëm. VMRO-DPMNE merr përsipër vazhdimisht të vendosë mekanizma cilësore për përmirësimin e programeve dhe planeve mësimore, modernizimin e metodologjisë dhe mjeteve mësimore dhe cilësinë e stafit mësimdhënës. Qeveria e VMRO-DPMNE është e përkushtuar që t’i kushtojë vëmendje të veçantë parandalimit të largimit kuadrove të afta për punë”, thuhet në program.

  Ata parashikojnë gati 30 milion euro për ndërtimin dhe rindërtimin e shkollave fillore, të mesme dhe fakulteteve, dhe opsioni politik thotë që në 100 ditët e para do të hartësohet situata dhe do të përgatitet një propozim konkret për atë se ku është më e nevojshme të investohet në objektet arsimore, në bashkëpunim me komunat dhe universitetet.

  VMRO-DPMNE dhe Koalicioni gjithashtu paralajmërojnë platformë kombëtare për mësimin digital në distancës “Një Klikim”, ndërsa Agjencia për Rini dhe Sport do të mundësojë funksionimin e platformës elektronike për rininë, e cila do të përmbajë të gjitha informacionet në lidhje me karrierën dhe zhvillimin arsimor të rinisë.

  Angazhimi i tyre është të komercializojnë punën e shkollave të mesme profesionale duke hapur kompani në vetë shkolla. Programi gjithashtu parashikon krijimin e klasave të teknologjisë së lartë në disa shkolla të mesme në fushën e “TIK” dhe “STEM”.

  Nëse ata vijnë në pushtet, Koalicioni paralajmëron rishikim të Ligjit për arsimin e lartë, modernizimin e fakulteteve të mësuesve dhe përmirësimin e standardit të stafit të universitetit përmes rritjes prej 5% të pagave në nivel vjetor. Programi gjithashtu parashikon krijimin e bazës së revistave shkencore vendase, në të cilën do të kenë qasje të gjithë studentët dhe shkencëtarët nga universitetet maqedonase.

  Programi parashikon ndryshimin e statusit të studentëve nga kuotat private nëse në vitin e parë të studimeve ata kanë arritur mesatare prej 8,5, si dhe bursa të plota pasuniversitare për 5% të studentëve më të mirë nga secili fakultet shtetëror dhe digjitalizim të plotë të procesit të aplikimit për bursa.

  Ata planifikojnë 40 milion euro për rinovimin e plotë dhe rindërtimin e konvikteve studentore, me zëvendësim të plotë të mobilieve të shkatërruara dhe hapësirave për argëtim kulturor, zona fitnes dhe salla leximi për studentët.

  Po ashtu parashikon hapjen e Qendrës për Shkencat Kognitive, si dhe Institutin e Gjenetikës Kombëtare për “zhvillimin e specieve indigjene të suksesshme, llojet, bimë dhe shtazë, mikroorganizma për të përmirësuar cilësinë dhe konkurrencën e tregut maqedonas jashtë”.

  Programin e plotë zgjedhor të VMRO-DPMNE-së dhe Koalicioni “Ripërtëritja e Maqedonisë” mund të gjenden në LINK-un në vijim.

  15. Partia Tvoja

  Partia më e re në skenën politike maqedonase beson se është e nevojshme të ndryshohet mënyra se si shikojmë investimet në arsim – nga shpenzimi, në investime.

  Sipas tyre, nevojitet një rritje e konsiderueshme e investimeve në arsim – në nivelin e 6% të BPV-së, në vend të 3,7% aktualet. Njëkohësisht, për të forcuar pavarësinë e institucioneve arsimore dhe përshtatjen e tyre me nevojat specifike të komuniteteve, ata thonë se është e nevojshme vendosja e bllok dotacioneve për të gjitha nivelet e arsimit, përfshirë arsimin e lartë.

  Platforma e tyre zgjedhore paralajmëron gjithashtu ndryshime në aftësimin e mësuesve dhe ndryshime në programet që do të mbështesin arsimimin që promovon: dinjitetin, respektimin e dallimeve, barazinë dhe solidaritetin. Arsim që do të mundësojë përvetësimin e njohurive dhe aftësive të nevojshme në jetë, të cilat mundësojnë pjesëmarrje në vendimmarrje dhe inkurajojnë mendimin kritik.

  Nga “Tvoja” / “Tëndja” thotë se programet themelore në secilin nivel të arsimit do të përfshijnë njohuri për ndryshimin e klimës dhe aftësi për t’u ballafaquar me to, si dhe njohuri për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

  Ata besojnë se duhet të zvogëlohen programet mësimore dhe zhvillim i përmbajtjeve shtesë që synojnë zhvillimin e vlerave dhe aftësive – sipas parimit e “më pak orë, qëndrim më të gjatë në shkollë”.

  “Maqedonia nuk ka nevojë për sistem arsimor që do të krijojë vetëm punëtorë të aftë që mund të marrin punë të teknologjisë së lartë, me kualifikim të lartë në të ardhmen, por arsim që do t’u japë të gjithëve njohuri dhe aftësi të cilat do t’u mundësojnë atyre të marrin pjesë në shoqëri dhe të kenë jetë të plotësuar. “Tvoja” / “Tëndja” mbështet ndërtimin e arsimit gjithëpërfshirës, inkluziv dhe të integruar në qendrën e të cilit ndodhet nxënësi, në të cilin do të zhvillohen programe moderne që do të ofrojnë njohuri, aftësi dhe kompetenca që korrespondojnë me nevojat e një shoqërie demokratike dhe multikulturore, të cilat kërkohen në tregun e punës dhe i përgatitin qytetarët e Maqedonisë për sfidat e reja me përmasa globale”, thuhet në programin e tyre.

  Nga Tvoja thonë se përpjekjet e tyre do të jenë veçanërisht në mbështetje të qendrave dhe organizatave që ofrojnë arsim joformal, si dhe krijimin e një sistemi për arsimim të mëtejshëm të certifikuar për popullatën e moshuar mbi 55 vjeç.

  Për arsimin e lartë do të merren përvojat pozitive të vendeve të tjera. Ata planifikojnë të zvogëlojnë numrin e universiteteve të financuara nga shteti dhe të rrisin cilësinë e mësimdhënies.

  Programin e plotë të “Tvoja” mund ta gjeni në LINK-un në vijim.

   

  ***

  Zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen më 15 korrik, për të cilat të drejtë vote do të kenë gjithsej 1.814.263 votues në 3.840 vendvotime.

  Për të ushtruar të drejtën e tyre të votës, qytetarët duhet të kenë letërnjoftim ose pasaportë të vlefshme.

  Fushata përfundon në mesnatën e 12 korrikut, dhe në ditën e zgjedhjeve, votimi do të zhvillohet nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 21 në mbrëmje.

  Më 13 korrik të drejtë për votim do të kenë qytetarët të cilët janë në izolim për shkak të koronavirusit, ndërsa më 14 korrik do të votojnë të sëmurët dhe personat e pamundur dhe personat që janë në burg, paraburgim se arrest shtëpiak.

  Zgjedhjet do të zhvillohen sipas protokolleve të veçanta shëndetësore, me maska mbrojtëse dhe mirëmbajtje të distancës, dezinfektues dhe ventilim të vendvotimeve.

  Daniel Evrosimoski