Обука за практично водење на сметководство и примена на даночно законодавство

Центарот за Развој на Бизнисот при Универзитетот на Југоисточна Европа организира обука за практично водење на сметководство и примена на даночното законодавство.

Регистрацијата е отворена до 10.04.2013, а обуката ќе започне на 13.04.2013

Цената за обуката изнесува 250 евра, а за студентите од ЈИЕУ кои ќе учествуваат на практичната обука, ќе добијат уверение за завршена практична настава.

Сите учесници на обуката ќе добијат сертификат за успешно завршена обука.

Сите заинтересирани може да се обратат во Центарот за Развој на Бизнисот при Универзитетот на Југоисточна Европа.