Објавени резултатите од второто рангирање на универзитетите, УКИМ повторно прв

Како и на првото рангирање пред две години, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ е прв на ранг-листата на високообразовни установи во Македонија, која за постигнувањата во 2011/2012 и овојпат ја состави Центарот за светска класа универзитети при Универзитетот Џиао Тонг во Шангај.

Објавени резултатите од второто рангирање на македонските универзитети

На првите пет места на листата од вкупно 20 високообразовни институции се уште три државни универзитети – „Гоце Делчев“-Штип (второ), „Св. апостол Павле“-Охрид (четврто) и „Св. Климент Охридски“-Битола (петто). Од приватните универзитети, највиско рангиран е Универзитетот на Југоистична Европа-Тетово (второ место).

Листата, која денеска ја објави Министерството за образование и наука, а денеска ќе биде поставена и на веб-страницата на Џиао Тонг, ги сумира резултатите за настава и учење, за истражување и за социјална димензија. Последен на второто рангирање во Македонија е „Евробалкан“, кој минатата година од институт прерасна во универзитет.

Ранг-листата е направена според методологија со 21 индикатор за квалитет, два повеќе во однос на првото рангирање – бројот на наставници или соработници кои најмалку една година работно престојувале во странство и бројот на студенти кои биле најмалку три месеци на студентска размена во странство, пишува МИА.

Според министерот Спиро Ристовски универзитетите годинава биле поодговорни кон процесот, повеќе соработувале и биле поефикасни во доставувањето на податоците.

„Сите високообразовни установи во иднина треба повеќе да се фокусираат на процесите на интернационализација, односно мобилноста на студентите и на наставниот кадар, кои се во врска со меѓународната препознатливост. Научно-истражувачката работа и инвестирањето во оваа дејност на приватните универзитети се уште заостанува зад јавните универзитети. Во иднина од нив се очекува уште поголем придонес во публикувањето на научно-истражувачките резултати“, рече Ристовски на денешната прес конференција.

Резултати од второто рангирање на високообразовните установи во РМ за постигнувањата во 2011/2012 година:

1. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

2. Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

3. Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово

4. Универзитет за информатички науки и технологии „Св. апостол Павле“ – Охрид

5. Универзитет „Свети Климент Охридски“ – Битола

6. Универзитет Американски колеџ – Скопје

7. Меѓународен Балкански универзитет – Скопје

8. Прв универзитет ФОН-Скопје

9. Државен универзитет во Тетово

10. Прв приватен универзитет Европски универзитет Република Македонија – Скопје

11. Приватна висока стручна школа за новинарство и односи со јавност – Скопје

12. Приватна висока стручна школа „Еуроколеџ“ – Куманово

13. Приватна висока стручна школа Факултет за бизнис економија – НЕОКОМ – Скопје

14. Универзитет за туризам и менаџмент – Скопје

15. Меѓународен универзитет – Струга

16. Меѓународен Славјански Институт „Г.Р. Державин“ – Свети Николе

17. МИТ универзитет – Скопје

18. Приватна висока стручна школа „Бизнис академија – Смилевски“ – Скопје

19. Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска филмска академија ЕСРА – Париз–Скопје–Њујорк

20. Универзитет „Евробалкан“ – Скопје.