Објавени и делумно обновени прашањата за екстерното тестирање

Државниот испитен центар ги објави прашањата за екстерно тестирање за учениците од основното и средно обрзование. На интернет страницата prasanjaeksterno.dic.edu.mk се достапни околу 450 илјади прашања, а 20 проценти од нив се обновени.

 Тестирањата ќе се одржат од 5 до 9 јуни. Учениците полагаат два предмета по електронски пат, а распоредите за тестирање ќе бидат објавени на 29 мај. Кој предмет ќе го полагаат учениците ќе дознаат три дена пред тестирањето.

Според последните законски измени за основно и средно образование, годинава новина е тоа што ќе бидат тестирани учениците од шесто одделение до трета година средно. Односно, екстерно нема да полагаат учениците од четврто и петто одделение. Прелиминарните резултати треба да бидат објавени на 15 јуни, по што следи период за поднесување приговори кој ќе трае три дена. Конечните резултати ќе бидат објавени на 27 јуни.