Објавен јавен повик за избор на „Најдобар млад научник” за 2018 година

Јавниот повик за избор на „Најдобар млад научник” за 2018 година, признание што деветта година по ред го доделува претседателот, е отворен до 31 декември за сите млади луѓе коишто заклучно со 2018 година навршуваат 30 години, а кои во досегашната научна работа имаат постигнато значајни научни резултати.

Услов за конкурирање на заинтересираните е да имаат добиено награда или признание за научноистражувачка работа, да имаат објавени резултати од научноистражувачка работа и применетост на резултатите од научното истражување за тековната 2018 година.

Апликацијата за учество на јавниот повик треба да содржи биографија, реализирани проекти во 2018 година со кои се конкурира (во еден печатен и еден електронски примерок – CD) и уверение за државјанство на Република Македонија.

Заинтересираните своите документи треба да ги достават до Кабинетот на Претседателот на Република Македонија најдоцна до 31.12.2018 година.

Доделувањето на признанието „Најдобар млад научник“, по иницијатива на претседателот Ѓорѓе Иванов, има за цел  да го поттикне развојот и да ги стимулира вложувањата во науката, да ги поддржи научните установи и младиот научен кадар, но и да ги награди врвните научни достигнувања.

Досегашни носители на признанието „Најдобар млад научник“ од 2010 до 2017 година се Никола Златанов, Трифче Сандев, Катерина Бачева, Петар Стојанов, Даниел Денковски, Михаела Ангелова, Христијан Ѓорески и Сретен Давидов.