Нов документарец на „Дома“: Мали решенија на големи проблеми

Македонија не е единствена во борбата за рамнотежа меѓу екологијата и економијата – граѓаните во Босна и Херцеговина со години се трудат да го спречат градењето на малите хидроцентрали. Возможен ли е компромис со кој ќе се задоволат енергетските потреби на овие земји во развој и истовремено – ќе се зачува природното наследство?

Погледнете го новиот документарец на „Дома“.