(Не)Задолжителна лектира С02Е05 – 11.12.2014

Nezadolzitelna Lektira S02E05 by Radio Mof on Mixcloud

Во оваа епизода на (Не)Задолжителна лектира ни гостуваат три студенти-членови на Студентскиот Пленум и разговараме за вториот студентски марш кој се одржа на 10 декември во Скопје, на кој учество зедоа повеќе од 9000 студенти, средношколци и граѓани. Прашањето кое се отвара во оваа епизода е – „Кој е импактот на екстерното тестирање-државниот испит и какво влијание ќе има тој врз нас“.