„Нескршливи“ – жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

Нескршливи“ е името на уметничкиот проект на 21-годишната фотографка Grace Brown, во чии рамки таа веќе две години фотографира жртви на силување, како држат транспаренти во кои ги цитираат нивните напаѓачи. Целта, според самата авторка, е да се подигне свеста за жртвите на сексуални злосторства и да им се помогне да ја надминат траумата. Досега преку 2000 жртви на силување учествувале во проектот.

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

„Нескршливи“ - жртви на силување ги цитираат нивните напаѓачи

 

Извор: Buzzfeed