„Недела на различностите“ од 14-17 Мај во Тетово

Невладината организација „Мултукултура“ од Тетово ја најавува манифестацијата „Diversity week“. Во периодот од 14 до 17 мај ќе се рeализираат следниве настани:

На 14-ти мај ќе се случува„ Study Visit“, на 15 мај „Diversity Day “ кој ќе се одвива во Центарот за клутура во Тетово, 16 мај „Day of Action “  кој ќе се реализира во центарот на Тетово.  На последниот ден од манифестацијата, 17 мај, предвиден е завршен настан наречен „Party Day “ во просториите на уметничкиот клуб „Ода“.