Награди за новинари кои пишуваат за невидливите

Македонска платформа против сиромаштијата (МППС) и оваа година распишува конкурс за доделување на „Награди за новинари кои пишуваат за невидливите“

Станува збор за доделување на наградите за новинарство „одоздола“, односно награди за новинари кои пишуваат на социјални теми, поврзани со сиромаштија и социјална исклученост, а на тој начин им даваат глас на луѓето кои ретко имаат можност јавно да зборуваат за своите проблеми и се речиси општествено невидливи.

Да не зборавиме дека она што овој проект го прави уникатен е составот на жирито, односно улогата на членови во жирито ја имаат исклучиво луѓе кои имаат искуство со живот во сиромаштија.

Наградите имаат за цел промовирање на новинарство кое ги опфаќа многуте аспекти на сиромаштијата и социјалната исклученост, поддржуваат известување кое ги почитува граѓаните и внимава на нивното достоинство и изразуваат поддршка на новинарите кои им даваат видливост и гласност на граѓаните кои вообичаено не ги гледаме и слушаме. Конечната цел е да се доделат награди на општествено посветени новинари, кои внимаваат да не градат стереотипи и не се водат од сензационализам.

ВАЖНО:

  • Новинарската сторија треба да е објавена во периодот 1 февруари 2018 – 1 февруари 2019 година.
  • Објавата може да биде на радио, телевизија, печатен или онлајн медиум. Медиумот може да работи на национало, регионално или локално ниво.
  • Сторијата мора да е поврзана со сиромаштија или социјалната исклученост и да се однесува на ситуацијата и луѓето во Македонија.
  • Еден новинар може да пријави само една сторија. Може да бидат пријавени повеќе стории од иста редакција, но од различни новинари.
  • Доделените награди, нема да бидат во пари и ќе имаат симболичен карактер. 
  • Краен рок за доставување на сториите е 28.02.2019 година.

Сториите треба да се испратат на е-маил mppsmk@gmail.com, во оргинален формат или само линкот на медиумот каде што се објавени, заедно со пополнет образец кој може да се преземете од ТУКА .

На истиот маил може да добиете и повеќе информации поврзани со наградите.

По направениот избор на најдобри стории сите новинари ќе бидат известени за резултатите и поканети на доделувањето на наградите кое ќе се случи кон крајот на месец март.

Активноста е во рамки на проектот „Journalism-prize goes international“ инициран од Австриската платформа против сиромаштијата, а финансиран од ЕРСТЕ Фондацијата.