На Точак: Кацигата не е задолжителна опрема за велосипедисти

Заштитниот шлем-кацига не е задолжителна опрема за велосипедисти. За неносење на кацига при управување на велосипед според измените во Законот за безбедност не се предвидени санкции, објави неформалната група На Точак на нивниот блог. Нивната реакција доаѓа откако повеќето медиуми ја споделија веста дека оние кои нема да носат кацига при возење велосипед ќе бидат казнети.

„Предлагачот во Член 99 од предлог Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата само препорачува користење на кацига, но тоа се прави со несреќна формулација со истата терминологија која се користи за задолжителната опрема. Поточно, се користи зборот „треба“ кој не е променет и покрај нашите реакции за можноста за слободна интерпретација.

Кон крајот на 2014-та година, по реакцијата од На Точак со коментари за предлог Законот (коментарите се достапни на линкот), предлагачот на Законот направи поместување од почетниот предлог за задолжителност на кацигата за велосипедисти со укинување на санкциите. (одговорот од МВР на линкот).

Се надеваме дека точната информација ќе допре до сите и се надеваме дека во догледно време ќе се исправи терминолошката нејасностија во Законот, со соодветен израз за препорачаност, или пак, во најдобар случај, препораката ќе се избрише од Законот и ќе се смести на посоодветно место, во Правилник“, велат од На Точак.
Како точно гласи членот кој се однесува на употребата на заштитен шлем – кацига:

Член 99

(1) Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четрицикл и четирицикл задолжително носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот.

(2) Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед, треба да носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот.(3) Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед ноќе и во услови на намалена видливост треба да носат рефлектирачки елек за време на возењето на патот.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска согласно ќе му се издаде, на возачот и лицата кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на родителот односно старателот на дете кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

До интегралниот текст од предлог-законот може да пристапите тука.

На Точак бараат медиумите да ги коригираат содржините кои се однесуваат на Законот за безбедност, поточно на употребата на заштитен шлем-кацига за велосипедисти во согласност со актуелната состојба, со цел коректно информирање на јавноста.Како неформална група, На Точак веќе три и пол години се занимава со теми поврзани со велосипедскиот сообраќај, вклучително и безбедноста на велосипедистите.

„Кон нашите ставови за незадолжителна доброволна употреба на кацигата при користење на велосипедот како транспортно средство, добивме поддршка и од Европската велосипедска федерација (линк до писмото за поддршка од ECF) и од 11 македонски организации (линк до првото мислење испратено до министерствата).

Ги повикуваме законодавните и извршните централни и локални власти да се фокусираат на мерки кои се докажани како успешни за унапредување на возењето велосипед како транспорт и за доброто и безбедноста на велосипедистите, а такви се: намалување на брзините и издвоена велосипедска инфраструктура“ апелираат од На Точак.