МВР: Да не се патува со патни исправи претходно пријавени за загубени, па пронајдени

Од Министерството за внатрешни работи (МВР) соопштуваат дека во текот на летната туристичка сезона зачестена е појавата на граничните премини ширум Европа наши граѓани да користат патни исправи кои претходно ги пријавиле како изгубени или украдени. Откако ќе ги пронајдат се обидуваат да патуваат со истите, без притоа да го пријават пронаоѓањето во надлежните служби на МВР каде се издадени документите.

„Со оглед на фактот дека сите патни исправи и лични документи кои се пријавени како изгубени или украдени, претставуваат неважечки документи и истите се внесуваат во базите на ИНТЕРПОЛ, при употреба на овие документи пред надлежни полициски органи насекаде низ Светот, истите се одземаат и на граѓаните не им се дозволува продолжување на патувањето во земјата каде се употребени“, соопштува МВР.

Со цел избегнување дополнителни финансиски трошоци за нашите граѓани (вадење патен лист во амбасадите на Р. Македонија, пропаднати туристички аранжмани и сл.), МВР апелира граѓаните кои претходно ги пријавиле своите документи за изгубени или украдени, во случај на нивно пронаоѓање задолжително да го пријават во надлежните служби на МВР каде се издадени документите.