МОН ги објави резултатите од конкурсот за студентски стипендии за академската 2021/2022

Министерството за образование и наука ги објави резултатите од конкурс за доделување на студентски стипендии за академската 2021/2022 година.

Прва група

Листа на добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Втора група

Стипендии врз основа на остварен успех

Листа на добитници врз основа на остварен успех од државни универзитети

Листа на добитници врз основа на остварен успех од приватни универзитети

Договор за стипендија

 

Стипендија за студенти запишани на ИТ студиски програми

Листа на добитници на стипендија од државни универзитети

Листа на добитници на стипендија од приватни универзитети

Договор за стипендија

 

Стипендија за студенти запишани на студиски програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Листа на добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Трета група

Листа на добитници на стипендија од државни универзитети

Листа на добитници на стипендија од приватни универзитети

Договор за стипендија

 

Математика

Листа на добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Хемија

Листа на добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Физика

Листа на добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Четврта група

Листа на добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за студенти Роми запишани на останатите години 

Стипендии за студенти Роми запишани во прва студиска година

Договор за стипендија

Студентите кои добија студентска стипендија треба да испечатат и пополнат три примероци од договорот за соодветната стипендија и заедно со копија од лична трансакциска сметка, најдоцна до вторник, 30 ноември 2021 година да ги достават до Министерството за образование и наука (директно во писарницата на МОН или по пошта – препорачана пратка со повратница на адреса бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје).

Добитниците на стипендија кои нема да достават договор во предвидениот рок ќе се смета дека се откажуваат од правото на користење стипендија.

Одбиените кандидати пак, ќе имаат можност за приговор во соодветен рок, откако на адресата која ја имаат посочено при аплицирањето ќе добијат решение од МОН во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена.

Сите незадоволни кандидати може да достават приговор на studentski.stipendii@mon.gov.mk