Моќна кампања за човекови права – што покажува Google search за жените?

Иако статусот на жените во целиот свет е подобрена во текот на последните неколку децении, тие сеуште во многу области остануваат граѓани од втор ред во споредба со мажите: заработуваат помалку пари, имаат повеќе тешкотии во пристапот до образование и прифатлива здравствена заштита, а честопати се и жртви на насилство-многу повеќе од мажите.

Со цел да се ​​нагласи степенот на глобалната родовата нееднаквост, UN Women-огранокот на ОН кој работи на женските прашања- создаде моќна рекламна кампања, која ги користи податоците собрани од Google преку најпопуларните пребарувачки термини.

Како што се може да се види,  најпопуларните пребарувања преку Google се мошне индикативни за вградените сексистички ставови кои се уште постојат во светот, пишува Тајм.

Моќна кампања човекови права - што покажува Google search за жените?

Моќна кампања човекови права - што покажува Google search за жените?

Моќна кампања човекови права - што покажува Google search за жените?

Моќна кампања човекови права - што покажува Google search за жените?