МОФОГОДИШНИ ЖЕЛБИ ЗА МЛАДИТЕ ВО 2014 ГОДИНА

2014-та е на прагот.

МОФ посакува многу за младите во Новата Година.
Точно, дел од овие желби се сонови неостварливи, но има ли резултат без сон?
Ветуваме, МОФ ќе се залага, дел од желбите да станат стварност.
Среќна Нова Година!

Web