Минималистички филмски постери

Серија минималистички постери за класични филмови, дело на дизајнерот Michal Krasnopolski.

Минималистички филмски постери

Минималистички филмски постери

Минималистички филмски постери

Минималистички филмски постери

Минималистички филмски постери

Минималистички филмски постери

Минималистички филмски постери