Меѓаши: Задолжително бесплатно предучилишно образование против злоупотреба на детскиот труд

Повеќе од 18 500 деца не одат на училиште и над 2000 деца секојдневно, денот го поминуваат на улица во нечовечки услови чијшто труд се злоупотребува, покажуваат податоците на Првата детска амбасада во светот Меѓаши. Тие алармираа на овој проблем по повод 12 јуни,Светскиот ден за борба против злоупотреба на детскиот труд.

„Што презема државата за 1500 деца без извод од матичната книга на родените? Што со 2000 деца кои секојдневно питачат на крстосниците, препродаваат дребулии и други прозиводи? Што е со 18.500 деца кои не се вклучени во задолжителниот образовен процес? Зшто се уште има долга листа на чекање за впишување на децата во градинките ? Зошто се толерира отсуство на ученици во мај, јуни и септември кога дел од децата се ангажираат како сензонски работници? Дали просветните инспектори имаат увид за бројот на исклучени деца од образованието? Дали и кога ќе се потврдат или демантираат овие бројки од страна на Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика преку Државниот завод за статистика?“, прашуваат од Меѓаши.

Оттаму посочуваат дека ова се деца на различни возрасти и од различни националности, главно Роми, кои доаѓаат од сиромашни или од семејства со низок социјален статус со што стануваат потенцијални жртви од злоупотреба на детскиот труд труд. Таквите услови во семејствата во кои живеат се причина тие да питачат со цел да обезбедат било каква материјална егзистенција.

Од Меѓаши бараат државата да ги вклучи образовниот процес за да се описменат и стекнат знаење, со што ќе им се помогне да се тргнат од заробеништвото во кое се наоѓаат.

„Бараме задолжително и бесплатно предучилишно образование за децата кои се во ризик нивниот труд да биде злоупотребен, деца чии родители се социјално обесправени и живеат во социјален ризик. Едно дете вклучено во раните години во предушилишно образование ќе значи едно дете помалку на улица. Сиромаштијата нема да биде искоренета се додека децата работници не се пренасочат на училиште. Детскиот труд ја одржува сиромаштијата. Преучилишното, основното и средно образование им овозможува на децата да стекнат образовни и социјални вештини. Образованието ги оспособува децата да стекнат знаење за нивните основни права и да го сфатат својот потенцијал,“ велат од Меѓаши.

Насекаде во светот, милиони деца се секојдневно изложени на најтешките форми на злоупотреба на детскиот труд. Во оваа категорија спаѓаат сите форми на ропство, набавка или понуда на деца за проституција за производство со фотографија, продажба или трговија со деца и трговија со дрога. Воедно, овие деца се под постојана изложеност на ризична работа и се лишени од правото на соодветна грижа за нивното здравје, како и правото на соодветно образование.

Годинава, фокусот на Светскиот ден против злоупотреба на детскиот труд – кој се одбележува на 12 јуни – е врз злоупотреба на децата и синџирите за набавка. Според најновите проценки на Меѓународната организација на трудот, 168 милиони деца сѐ уште работат, вклучени се во сите синџири, од земјоделство до производство и градежништво.