Македонски тим учествува на глобалниот натпревар youforG20 со проект за Египетскиот мршојад и Европската јагула

Тимот „Animove“ од Македонија се обидува да влезе во петте финалисти на глобалниот натпревар #youforG20 во Германија, и е единствен македонски учесник. Проектот со кои се претставуваат е поврзан со биодиверзитетот во Македонија и светот, спречување на понатамошно изумирање на различни загрозени организми. Тие обработија два светски загрозени организми кои ги имаме во Македонија, Египетскиот мршојадец во Демир Капија и Европската јагула во Охрид.

Како решение нудат веб апликација која ќе биде еколошка социјална мрежа и ќе содржи податоци, мапи, локација на живеалиштата, ресурси на храна, траекторијата на миграција на различни загрозени организми. Целта е да содржи информации за сите загрозени организми во светот и со тоа да биде алатка на сите граѓани како и научници. Со тоа ќе се има пристап на сите податоци на едно место, и жителите во светот ќе можат да се информираат за загрозените организми кои живеат во или околу нивните градови и како можат да помогнат.

Вториот дел од решението е Динамо GPS локатор за различни птици и риби, кој научниците, еколошките друштва ќе можат да ги користат за следење на организмите и со тоа да дојдат до причинит за нивното изумирање. Локаторот ќе се напојува од движењето на организмите, крилјата кај птиците и перките кај рибите.

За нивниот проект може да се гласа на следниот линк, со „лајк“ на проектот.

Јавноста преку гласање избира пет финалисти. Победникот го избира жири за главната награда од 15 000 евра. Досега се пријавени над 100 иницијативи од целиот свет. Во продолжение, може да ги погледнете и останатите проекти.