Ларондина танцовата група од 5 октомври во Македонија

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Танцовата група Ларондина за лица со попреченост од 5 до 10 октомври ќе гостува во Македонија, при што ќе настапува во Битола и Скопје.

  Исто така, најавени се работилници за деца со Даунов синдром, со семејства со деца и возрасни со попречености и работилница во скопски училишта.

  Основана пред повеќе од дваесет години од Анџелина Алесендре, Ларондина танцовата група за лица со попреченост настапувала во Обединетото Кралство, Русија, Америка, Франција и низ други земји.

  Групата има за цел да ги зближи наставниците од Европа и пошироко во Лондон и да ги обучува за посебните методи кои се користат за двократната училишна агенда што вклучув да се откријат уметничките таленти скриени на лицата со попреченост. Исто така, создавање на добро приспособени возрасни лица со самодоверба кои можат да водат исполнет живот.

  Уметничкиот директор на училиштето Анџелина Алесендре РБИ, го користи нејзиниот креативен наставен план како солидна основа, кореографира танцови со музика која најмногу ќе ги привлече и мотивира.

  „Со цврстата дисциплина исполнеата со хумор, трпение и над се целосна емпатија – вниманието на учениците се одржува со тоа што тие слушаат, паметат  и постепено го поврзуваат едно движење со друго за целосно да го владеат танцот.  Часовите стануваат темелно искуство на учење, со промени во неколку аспекти – физички, интелектуални и социјални. Танцот може да биде корисен во образованието на секој млад човек. Но, кај лицата со Даунов синдром може да биде најбитен пат за целосна трансформација. За нив има особено значајно влијание, ги поврзува, природно и со ентузијазам“, стои во најавата за гостувањето на групата.

  Нивните вештини за движење се подобруваат, нивниот интелектуален развој процветува преку менталниот труд потребен да се совладаат чекорите, и преку заедничката изведба со нивните врсници тие создаваат чувство на заедништво.

  „Ова поврзување ги прави повеќе свесни за себеси и за другите, почнуваат да гледаат, слушаат и да одговараат.  Со тоа се јавуваат зајакнати интелектуални и социјални вештини плус паралелно и подобрена физичка форма – подобар став, рамнотежа или соработка, комуникации, концентрација и координација – сите од нив неопходни животни вештини кои го негуваат најбитното од сите квалитети – доверба“, се вели во соопштението.

 • Соопштението за Танцовата група Ларондина ви го пренесуваме интегрално на албански јазик, онака како што стигна до нашата редакција:

  Grupi valltar LARONDINA

  I themeluar njëzet vjet më parë nga Angelina Alessendre, grupi valltarve LARONDINA i specializuar për njerëz me aftësi të kufizuara ka mar pjesë në Mbretërinë e Bashkuar, në Rusi, Amerikë, Francë, Maqedoni dhe vende të tjera.

  Qëllimi i grupit është të bashkon edukatorët nga Europa dhe më gjërë në Londër për t’i trajnuar me metodat e veçanta dhe ti inkuadron në axhendën e dyfishtë të shkollës e cila ka për qëllim:

  Të zbulon talente artistike tek njerëzit me aftësi të kufizuara.

  Të përgatit njerëz të aftë që do të vazhdojnë të jetojnë jetën më të sigurtë dhe me vetbesim.

  Drejtori artistik i shkollës, Angelina Alessendre APB, përdor programin e saj imagjinativ si një bazë solide, ajo krijon valle me muzikë e cila i tërhjek dhe i motivon. Me disiplinë, durim, dhe një ndjeshmëri të plotë, e terhjek dhe mirëmban vëmendjen tek nxënësit  ata dëgjojnë, kujtojnë dhe gradualisht lidhin një lëvizje me njërin – tjetrën për të fituar mjeshtërinë përfundimtare të vallëzimit.

  Klasa për vallzim krijon eksperincë themelore për mësim, me ndryshime pozitive në disa aspekte – fizike, inelektuale dhe socijale.

  Vallëzimi luan rol të dobishëm në edukimin e ç’do njeriu të ri. Por për njerëzit  me sindromin e Down-it mund të jetë rruga e rëndësishme për të përfunduar transformimin. Për ta ka qëllim veçanërisht të rëndësishme, ata lidhen me vallëzimin, automatikisht dhe me entuziazëm.

  Përmirësohen aftësitë e tyre për  lëvizje; zhvillimi i tyre intelektual lulëzon nga përpjekja mendore e cila nevojitet për të zotëruar hapat; dhe duke vallzuar bashkë me kolegët ata krijojnë një ndjenjë bashkimi. Ky kohezion i bën ata më të vetëdijshëm për veten dhe për njëri-tjetrin. Ata fillojnë të shikojnë, dëgjojnë dhe përgjigjen.

  Me këto aftësi intensive intelektuale dhe shoqërore dhe përmirësim paralel fizik – sjellje më të mirë, ekuilibër dhe koordinim – vijnë; komunikimi, përqendrimi, bashkëpunimi, të gjitha ato aftësi jetësore të domosdoshme që ushqejnë cilësinë jetësore – besimin.

  https://www.youtube.com/watch?v=vaIHkivBU8w