[Галерија] Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Пластичните шишиња се секаде околу нас. Иако најчесто ги поврзуваме со отпад и со бескорисност, овие фотографии покажуваат дека постојат многу креативни начини да се искористи старата пластика:

Вертикална градина:

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Лустер:

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Метла:

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Мозаик од капачиња на Hurricane Sandy

 

 

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Ламба од лажици:

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Држач за накит: 

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Покрив за паркинг:

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Букет-ламба:

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Новогодишна елка:

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Издржлива чантичка:

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Креативни начини за искористување на пластични шишиња

Извор