Креативна младинска акција: Кој се плаши од молкот лош?

На 3 февруари со почеток во 21 часот, во „Менада“ ќе се одржи првиот настан од проектот „Креативна младинска акција“ на студентската организација „Излез“.

Креативна младинска акција: Кој се плаши од молкот лош?

На настанот, учесниците во петте работилници (креативно пишување, илустрација, фотографија, филм и перформанс/театар) ќе ги претстават своите први производи, изработени во текот на претходниот семестар.

Програмата вклучува:

– хаику на тема „Јас и градот“;

– инсталација во просторот на тема „Елитен просјак“;

– изложба на фотографии „Просторот и навиките“;

– проекција на филмот „Кутија“;

– сценски перформанс „Танцот на замолчените“.

Проектот „Креативна младинска акција“ има цел да одговори на идентификуваната потреба кај младите за креативно изразување, да направи чекор кон развивање култура на реакција и награѓанска проактивност, која недостасува во нашето општество, особено меѓу студентите и меѓу младите, кои често се критикувани поради нивната пасивност и недоволна бунтовност.

Креативната акција ќе испрати порака дека општествените промени се одговорност на самите граѓани, кои треба постојано да наоѓаат организирани и креативни начини за изразување на својата волја.

Настанот е поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондација Отворено општество – Македонија.