Користењето на крипто валутите во С. Македонија ќе се уредува со закон

Користењето на виртуелните средства со вредност познати како „крипто валути“ во Северна Македонија ќе се уредува со закон, соопшти Министерот за финансии, Фатмир Бесими, додавајќи дека во моментов Министерството заедно со Управата за финансиско разузнавање како и финансиските регулатори и супервизори работат на утврдување на сите аспекти што произлегуваат од овој нов феномен.

Решенијата ќе бидат имплементирани во новиот Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам.

„Ова е особено важно бидејќи доколку не се уредени со закон, не се утврди нивниот правен статус, целите за нивното користење, начинот на нивниот пренос и располагање и доколку немаме увид кој ги купува и продава, истите ќе бидат лесно злоупотребувани, а особено за целите на перењето пари и финансирањето на тероризмот“, рече Бесими.

ФОТО: Министерство за финансии

Министерот истакна и дека во Централниот регистар се воспоставува и регистарот за вистински сопственици, кој ќе им овозможи на државните органи, банките и на сите субјекти што имаат обврска да ги применуваат мерките и дејствијата за спречување перење пари и финансирање тероризам, на едноставен начин и во секое време, да го знаат вистинскиот идентитет на сопствениците на компаниите.

Ваквиот регистар ќе овозможи поголема транспарентност во целокупното стопанството, а тоа ќе доведе до зголемување и на сигурноста во правниот промет.