Конкурс за стипендии за ученици Роми

Конкурс за стипендирање 315 ученици Роми запишани во прво одделение во учебната 2019/2020 година објави Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со своите партнери, Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по чекор, во рамки на проектот „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“.

Конкурсот за стипендирање се однесува на период од една учебна година, а стипендијата во висина од 400 евра годишно (во денарска противвредност) е наменета за покривање на трошоците за школување на децата, храна, облека, училиштен прибор и материјали, спортска и друга опрема за воннаставните активности на децата.

На конкурсот ќе можат да се пријават ученици Роми кои се запишани во прво одделение во учебната 2019/2020 година, чии семејства се приматели на гарантирана минимална помош, но не се корисници на друга стипендија обезбедена со финансиски средства на Европската Унија. Семејствата на кандидатите кои ќе добијат стипендија не го губат правото на гарантираната минимална помош. Редовните ученици, како и оние кои успешно ќе преминат во следното одделение, ќе можат да ја задржат стипендијата за тековната година и потенцијално да ја обноват за следните две учебни години.

Крајниот рок за пријавување е 10 декември (вторник) 2019 година.

Деталите за конкурсот и начинот на пријавување се наоѓаат ОВДЕ, а дополнителни информации врзани со конкурсот и проектот може да се добијат во просториите на Фондацијата Отворено општество – Македонија, телефонски на 02/2477107, или пак преку електронска пошта на redovnonacasovi@fosm.mk.