Конкурс за стипендии за студии во Кина

Министерството за образование и наука информира дека во тек е конкурс за доделување на две стипендии на Владата на Народна Република Кина за додипломски (редовни) и магистерски студии и специјализации, за академската 2015/2016 година.

Информации за условите, критериумите, потребните документи и пропишаните обрасци за аплицирање, заинтересираните кандидати се достапни на интернет портал за доделување стипендии на Министерството за образование и наука, www.stipendii.mon.gov.mk, како и на интернет страните www.campuschina.org или http://en.csc.edu.cn/studyinchina.

Крајниот рок за пријавување е први април. Изборот на кандидатите ќе го изврши Амбасадата на Народна Република Кина во Република Македонија. Прифатените кандидати, студиите ќе ги започнат од септември 2015 година.