Конкурс за стипендии од Фондацијата Конрад Аденауер

Фондацијата Конрад Аденауер објави повик за стипендии за талентирани студенти кои имаат завршено додипломски студии и сакаат да продолжат со магистратура. Од кандидатите се бара да покажат политички интерес и општествена посветеност, како и приемчивост кон демохристијанските вредности.

Целта на Фондацијата е да се ​​идентификуваат талентирани луѓе, да ги спонзорира и да ги подготви за преземање на одговорност во политиката и бизнисот, науката и медиумите, културата и граѓанските организации.

Подносителот на барањето треба да ги исполнува следниве критериуми:
– да биде прифатен на мастер програма на еден од државните акредитирани универзитети во Република Македонија (писмо за прифаќање од Универзитетот може да достави дополнително по рокот за пријавување);
– да има одлични резултати во текот на студиите;
– да има завршено додипломски студии;
– да има познавање на најмалку еден странски јазик;
– да биде активен во општествениот и политичкиот живот на земјата;
– да чувствува решеност да влијае позитивно и на идни политички, економски, образовни или социјални случувања во Република Македонија;
– потенцијал да стигне до највисоката позиција во одбраната кариера;

Рокот за пријавување е 05.10. 2015 година.
Талентираните млади луѓе кои ги исполнуваат овие барања ќе бидат поддржани од страна на програмата за стипендирање на Фондацијата.

Првичната селекција ќе се врши врз основа на писмено барање. Избраните кандидати ќе бидат поканети на интервју. Обрасци за пријавување и повеќе информации се достапни овде.

Апликациите по пошта треба да се достават до:
Фондацијата Конрад Аденауер
Ристо Равановски 8
МК-1000 Скопје
Е-пошта: skopje@kas.de
Пријавите што ќе пристигнат по истекот на рокот нема да бидат земени во обѕир.

Фондацијата Конрад Аденауер отвори своја канцеларија во Скопје во 2000 година. Од тогаш разни семинари, работилници и конференции беа организирани низ целата земја. Главната цел на активностите е да се учествува во градење на граѓанското општество во Република Македонија, каде што секој ги почитува интересите на другите, каде силните се грижат за потребите на слабите и секој еден ја сфаќа државата како рамка во која секој поединец може да се развие во согласност со неговите / нејзините способности.