Конкурс за избор на Асистент Генерален Секретар на НМСМ

Согласно член од 34 и 35 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија, Управниот одбор распишa Конкурс за избор на Асистент Генерален Секретар на НМСМ.

Конкурс за избор на Асистент Генерален Секретар на НМСМ

Сите заинтересирани кандидати треба да достават кратка биографија како и мотивациско писмо по електронска пошта на следните адреси: info@nms.org.mk и kontakt.nms@gmail.com

Во прилог се прикачени целосните конкурси на македонски и албански јазик. Рокот за поднесување на сите кандидатури е 31 јули 2014 година (понеделник), до 16:00 часот.

Извор: НМСМ