Коалиција СЗПМЗ: УКИМ се обврза да се отстранат дискриминаторските содржини во учебниците

Ректоратот на УКИМ прифатил во Правилникот за организирање на издавачка дејност да се внесе одредба за забрана за употреба на учебници кои не се во согласност со македонскиот Устав, или кои на некаков начин ги повредуваат правата и еднаквоста на граѓаните, информираат од Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“.

Ова следува по преставката на Коалицијата СЗПМЗ до Народниот правобранител во врска со дискриминаторски и вознемирувачки содржини кон ЛГБТ лицата, лицата кои употребуваат дроги  и лицата кои живеат со ХИВ, во учебниците: „Социјална патологија“ од авторите Зоран Сулејманов и Нелко Стојановски; „Психологија на детството и адолесценцијата – развојна психологија I“; „Психологија на возрасните и стареењето – развојна психологја II“ и „Психологија на родот: родовиот идентитет и родовите улоги“ на авторката Олга Мурџева-Шкариќ.

Народниот правобранител утврдил дека „спорните текстови не се во склад и не соодветствуваат на сегашната домашна и меѓународна регулатива, односно дека истите се застарени, полни со предрасуди и стереотипи кои се неприфатливи за едно модерно и демократско општество“, по што побарал до Ректоратот промена на Правилникот за организирање на издавачка дејност.

Предлог за измена на Правилникот ФОТО: Коалиција СЗПМЗ

Од Коалицијата додаваат дека прифаќањето на оваа одредба во Правилникот значи и обврска за УКИМ да ги повлече од употреба сите учебници кои содржат дискриминација на која било основа, вклучително и сексуална ориентација, родов идентитет и здравствен статус, но и обврска понатаму да не се издаваат учебици со ваква содржина.

„Коалицијата СЗПМЗ ја поздравува заложбата на Народниот правобранител и одлуката на Ректоратот на УКИМ за промена на Правилникот за организирање на издавачката дејност, кој ќе инсистираме доследно да се спроведува. Воедно, бараме од Ректоратот на УКИМ, деканатите на факултетите на УКИМ и професорите во најскор можен рок да постапат согласно промените во Правилникот и да ги повлечат од употреба учебниците кои содржат дискриминација по која било основа, со што конечно ќе стават крај на дискриминаторските содржини во високото образование и ќе придонесат кон поквалитетно образование кое ќе промовира почитување на различностите и на човековите права, наместо истите да ги загрозува“, стои во објавата на Коалицијата.