Kickstarter проект: паметен бокал покажува кога треба да се пие вода

Кампања базирана на собрани средства ќе им понуди на луѓето бокал кое има кажува кога не се напиле доволно вода.

HidrateMe е насловен проектот кој има за цел да собере средства преку Kickstarter кампања. Првичната цел иако беше проектот да собере 35 000 долари, досега има собрано над 450 000 долари што ја отсликува потребата од ваквата идеја.

Овој бокал автоматски одредува колкава количина на вода треба да се испие врз онова на активностите и времето, следејќи колку личноста внесува вода. Кога луѓето пијат од бокалот тој свети со нежна боја.

Оваа идеја на Kickstarter  досега ја поддржале 5000 луѓе, а во случај некој да се одлучи да го купи бокалот би го чинело 45 долари.