Кампања „Жените прашуваат!“ за месецот на правата на македонските жени

Акција Здруженска ја започнува кампањата „Жените прашуваат!“ со која по втор пат ќе го одбележат месецот на правата на македонските жени, наместо 8 март како ден кога ова прашање привлекува некакво внимание во јавноста.

Кампања „Жените прашуваат!“ за месецот на правата на македонските жени

До жените од Скопје, Куманово, Битола, Велес и Тетово, ќе бидат дистрибуирани 30 000 поштенски картички на кои се наоѓа листа на услуги преку кои родовата еднаквост е дефинирана низ конкретни потреби за чие задоволување е надлежна или може да помогне локалната самоуправа.

Клучното прашање е кога жените ќе ги добијат овие услуги, кои се само навидум подеднакво важни за сите граѓани, а кои или ги нема, или се недоволни, или пак се скапи и жените не можат да си ги дозволат. Обезбедувањето на овие услуги, кои за жените значат поинакво секојдневие и поголеми можности, во најголем дел од општините не се приоритет (освен на декларативно ниво) и за нив никогаш нема доволно ресурси.

Кампањата е во функција на информирање и поттикнување на жените да почнат да ги бараат основните предуслови за остварување на нивните права, кои ги имаат на хартија, но не и во пракса.

Кампањата е дел од активностите на проектот на Акција Здруженска „Родова еднаквост е секојдневна потреба“, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија.