Изложба на современи уметнички концепти вечерва во „Јавна соба“

Во Центарот за дизајн и иновации „Јавна соба“, вечерва (29 декември), ќе биде отворена изложба составена од дванаесет објекти, во кои се испреплетуваат ликовното во модата, дизајнот и традицијата „MK tradición NEW концепт“ на Јана Манева-Чупоска.

Дванаесетте „модни објекти“, изработени од графички принт кој има улога на текстил, од стари семејни фотографии од Мијачкиот крај, со претстава на ликови облечени во традиционална народна носија, се третирани како објекти за интервенција од ликовен карактер.

Историчарот на уметност Елена Макаровска за изложбата пишува:

„Lиковниот уметник и моден дизајнер Јана Манева-Чупоска, веќе подолго време се занимава со темата спојување на современото со традицијата. Иновативна и смела во своите ликовни и дизајнерски презентации, оваа уметница, кон уметноста воопшто пристапува секогаш со неконвенционални методи на прикажување на своите идеи. Тоа се докажува и во овој случај, во изложбата со наслов ,MK tradición NEW концепт’“.

Проектот е финансиски поддржан од Министерство за култура.