[Истражување] Повеќето мажи не можат да направат разлика меѓу цитати од машки магазини и искази на силувачи

Ново истражување откри дека машки студенти не можат да препознаат што е сексистичка изјава во машки магазин, а што е цитат на осуден силувач.

Истражувачите велат дека иако „машката култура“ е доста опадната, „ироничната“ употреба на расистичкиот и сексистички хумор е сѐ уште присутна и не може да се распознае од вистинскиот криминал од сексистичка природа.

Три студии, објавени во весникот Psychology of Men and Masculinities, го разработувале овој проблем.

Во една од нив, 274 машки американски студенти требало да идентификуваат дали цитатот е од магазините Nuts, Zoo, Loaded, FHM и UniLad, или пак изјави од силувачи. Во најголем дел од случаите, не можеле да направат разлика.

Професорот Питер Хегарти од Универзитетот на Сари, вели: „Последниве истражувања покажуваат дека конкретен извор на социјално влијание (машки магазини), можат да го обликуваат изразот на стереотипи, кој генерално се смета за неприфатлив во егалитарно општество. Сепак, во микрокосмосот на тоа што го видовме на пазарот на машки магазини во неодамнешните години, очигледно е дека мажите најчесто ги одбиваат ваквите магазини“.

Тестот кој бил спроведен на студентите-испитаници, може да го најдете на следниов ЛИНК.