Инженер го поврза својот компјутер стар 27 години со интернет

Првиот компјутер на инженерот Jeff Keacher бил Macintosh Plus. Тој располагал со процесот од 8 MHz, 4MB RAM меморија и екран со резолуција 512×342. Keacher решил да го искористи за да „сурфа“ на интернет. Иако бавно, компјутерот функционира. За да успее во својата идеја, Keacher употребил адаптери и конвертери на волтажа.