Интерактивна мапа за состојбата со родова нееднаквост во светот

Интерактивна мапа за состојбата со половата нееднаквост во светотБазирана на податоците од извештајот на Програмата за развој на Обединетите нации, мапата на Тајм покажува каква е состојбата со Индексот на родова нерамноправност низ светот по држави.

Колку е понизок индексот, толку е подобра со родовата еднаквост во одредена држава.

Во 2012 година истражувањето покажа дека Холандија е државата која има највисока стапка на родова еднаквост, додека најлоша во овој поглед е државата Јемен.


via chartsbin.com